Wie contacteren bij DVV?

Vragen over verzekeringen, sparen & beleggen, … of over je lopende verzekeringscontracten

Contacteer een DVV-consulent.

Indien je nog geen DVV-consulent hebt gekozen, vind er dan een in je buurt.

Wie contacteren bij schade?

Neem contact op met je DVV-consulent  
Heb je dringende bijstand nodig na schade, dan kan je terecht op het gratis nummer 0800/93.300 (7d/7, 24u/24).

Bij een auto-ongeluk of pech onderweg?

Voor dringende bijstand onderweg: bel DVV Assistance op het gratis nummer 0800/93.300.
Vanuit het buitenland, kies het nummer +32/2.286.72.86.
DVV Assistance is ook via e-mail bereikbaar.

Een vraag over de afhandeling van je schadedossier?

Je DVV-consulent helpt je graag verder. Uiteraard kan je ook terecht bij onze schadediensten zelf. Hun contactgegevens vind je terug op de e-mails of brieven die je van hen ontvangt.

Hoe een klacht indienen?

We leven niet in een perfecte wereld. Vergissen is menselijk… Ondanks het feit dat we er bij DVV alles aan doen zodat jij tevreden bent, is een fout altijd mogelijk. Daarom staan we voor je klaar om naar je te luisteren als je een klacht hebt. Maar daar stopt het niet: we engageren ons ook om er een passend gevolg aan te geven.


Uiteraard staat DVV ook open voor een suggestie of een compliment.

Wie kan een klacht indienen?

Je bent:

 • kandidaat-verzekeringnemer;
 • verzekeringnemer;
 • verzekerd bij DVV;
 • begunstigde;
 • benadeelde derde;

en je meent dat DVV om de een of andere reden een klacht van jou in overweging moet nemen.

Bij wie kan je een klacht indienen bij DVV

Je DVV-consulent of dossierbeheerder

Je kan in eerste instantie terecht bij je DVV-consulent of dossierbeheerder (de contactgegevens vind je terug op de briefwisseling).
Zij zullen alles in het werk stellen om je klacht binnen een redelijke termijn en naar je volledige voldoening af te handelen.
Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, zullen zij je klacht doorsturen naar de Klachtendienst van DVV voor verdere behandeling.

Klachtendienst van DVV

Is het om de een of andere reden moeilijk om je klacht te melden bij je DVV-consulent of dossierbeheerder?
Richt je klacht dan rechtstreeks naar de Klachtendienst van DVV.
Dit is de onafhankelijke dienst binnen DVV, die rechtstreeks rapporteert aan het directiecomité van DVV. Deze dienst zal je klacht onderzoeken en binnen een redelijke termijn beantwoorden.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Is het antwoord van de Klachtendienst van DVV niet naar voldoening? Dan kan je ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen.
Voor arbeidsongevallen is het Fonds voor Arbeidsongevallen bevoegd.

Bedenk wel dat deze instanties je klacht alleen in behandeling kunnen nemen als je kan aantonen dat je de klacht eerder al liet behandelen door DVV.

Aarzel niet om de website te raadplegen van deze erkende entiteiten voor de buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen. Daar ontdek je meer over hun exacte rol en hun procedure.

Ombudsman van de Verzekeringen                                              
de Meesplantsoen 35 - 1000 Brussel                                    
Tel.:  +32 2 547 58 71                                                            
E-mail: info@ombudsman.as                                                  
Website: www.ombudsman.as                                                             

Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100 – 1050 Brussel
Tel.: +32 2 506 84 72
E-mail: inspect@faofat.fgov.be
Website: www.faofat.fgov.be

Goed om te weten:

 • Of je nu een klacht indient bij DVV, de Ombudsman van de Verzekeringen of het Fonds voor Arbeidsongevallen, de behandeling van je klacht is altijd kosteloos.
 • Als je een klacht indient bij DVV of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk aan je recht om desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

Hoe kan ik een klacht melden bij DVV?

Je hebt meerdere mogelijkheden:

 • Website: meldingsformulier
 • E-mail: klachtendienstdvv@dvv.be
 • Telefonisch: +32 2 286 66 66
  Opgelet! Dit nummer dient enkel om klachten te melden. Voor andere vragen aan DVV kan je terecht op het nummer +32 2 286 61 11
 • Post: DVV verzekeringen – Klachtendienst, Galileelaan 5 – 1210 Brussel

Wat mag je verwachten nadat je bij DVV een klacht meldde?

Als je een klacht indient bij DVV, zal die een aantal stappen doorlopen:

 • Registratie:
  Je klacht wordt geregistreerd in een daartoe voorzien beveiligd register dat wordt beheerd door de Klachtendienst van DVV. Zo ben je zeker dat er altijd een spoor is van je klacht en dat alle informatie op eender welk moment ter beschikking blijft. Alle klachten die bij DVV worden ingediend, worden 5 jaar bewaard.
  En wat met je privacy? Zoals altijd gebeurt de verzameling, verwerking en bewaring van de informatie die je toevertrouwde aan DVV, met inbegrip van de persoonsgegevens, met naleving van de toepasselijke regelgeving.
 • Ontvangstmelding
  Kan je klacht niet opgelost worden binnen de week na ontvangst? In dat geval krijg je een ontvangstmelding binnen de 3 werkdagen na de ontvangst van je klacht.
 • Definitief antwoord
  Het beleid van DVV rond klachtenbeheer is zo georganiseerd dat het garantie biedt voor een eerlijke en onafhankelijke behandeling van je klacht met vermijding van belangenconflicten.
  DVV stelt alles in het werk om je klacht te beantwoorden binnen de 2 weken en uiterlijk binnen de maand na de ontvangstmelding.
  Kunnen we je klacht niet beantwoorden binnen de termijn van 1 maand? Dan informeren we je zo spoedig mogelijk over de oorzaken van de vertraging. Daarbij zullen we ook meedelen wanneer je normaal het definitieve standpunt mag verwachten.
 • Lessen trekken
  Tot slot gebruikt DVV de informatie uit het klachtenbeheer om te onderzoeken hoe we onze producten en services verder kunnen verbeteren.

Voor alle andere vragen?

De onthaaldienst van DVV is bereikbaar per telefoon op het nummer 02/286.61.11

 • maandag tot donderdag: van 8.30u tot 17u
 • vrijdag: van 8.30u tot 16.30u
Deel dit