Rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier

Je voordelen:
  • Bij elk geschil in je privéleven, ook als je zelf in fout bent
  • Voor lichamelijke én materiële schade
  • Ook geschillen over contracten zijn verzekerd
  • Vergoedt alle gerechtelijke kosten
  • Aanvulling mogelijk met Lex.Tra Verkeer

Rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier: waarom?

Bij een ongeval of schadegeval in je privéleven is het niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. 

De rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier van DVV helpt je hierbij. Als een schadegeval in je privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV verzekeringen jouw belangen, als het moet tot in de rechtbank.

Goed om te weten:

  • We komen niet tussen bij de meeste beroepsactiviteiten, dus ook niet bij bv. commerciële huurcontracten.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit