Tijdelijke overlijdensverzekering

Je voordelen:
 • Je engageert je voor een welbepaalde periode
 • Vrije keuze van te verzekeren kapitaal en begunstigde(n)
 • Verzekerd vanaf de eerste premie
 • Je betaalt minder belastingen*

Waarom een tijdelijke overlijdensverzekering?

Een tijdelijke overlijdensverzekering kan in verschillende gevallen nuttig zijn.

 • Je bent een koppel en je partner beslist om een carrière pauze te nemen.  Jullie hebben  nog lopende leningen en je wilt je partner beschermen indien je komt te overlijden.
 • Je hebt nog lopende kredieten en je wilt je naasten behoeden voor financiële problemen gedurende een bepaalde periode als jij er plots niet meer zou zijn.
 • Je hebt beslist om aan je naasten een schenking te doen zonder langs te gaan bij een notaris. Een tijdelijke overlijdensverzekering dekt bijvoorbeeld de eventuele successierechten ten gevolge van een plots overlijden.

Sluit je een tijdelijke overlijdensverzekering bij DVV af (duurtijd minimum één jaar), dan bescherm je tijdelijk je gezin, je inkomsten en jezelf tegen de zware gevolgen van een plots overlijden.

Voordelen van de tijdelijke overlijdensverzekering

 • Jij kiest zelf het te verzekeren kapitaal, de duurtijd van het contract en de begunstigde(n).
 • Verzekerd vanaf de start: ook al overlijd je meteen na het betalen van de eerste premie, toch ontvangen je begunstigden het volledige kapitaal.
 • Fiscaal voordelig: de fiscus betaalt 30 procent* van je premies terug als je ze aftrekt in het kader van langetermijnsparen of pensioensparen.

* Als er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen. Deze behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Goed om te weten:

Beperkingen: onder meer overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren zijn niet gedekt.

 • Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
 • Het gaat om een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal met maximum 15 % instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen.
 • Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, raadpleeg de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dit document door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit