Persoonlijke ongevallenverzekering

Je voordelen:
  • Uitgebreide, wereldwijde dekking: in het verkeer en thuis
  • Ook voor korte periodes (vb. tijdens verbouwingen in huis)
  • Snelle betaling
  • Uitbreidbaar voor beroepsactiviteiten
  • Formule “Jongeren”: school, vrije tijd of vakantiejob
Persoonlijke ongevallenverzekering: waarom?

Persoonlijke ongevallenverzekering: waarom?

De Persoonlijke ongevallenverzekering keert een overeengekomen vergoeding uit aan de verzekerde of aan de begunstigde, voor de lichamelijke ongevallen die de verzekerde overkomen in zijn of haar privéleven of tijdens de beroepsactiviteit (als die ook verzekerd is). Motorrijden is ook verzekerd bij betaling van een extra premie. Ook een indexatie van de verzekerde bedragen en de premie is mogelijk, zodat je contract gelijke tred houdt met de inflatie.

Goed om te weten:

  • De dagvergoeding is beperkt tot 0,33 ‰ van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.
  • Deze verzekering dekt alleen jou persoonlijk. Als je je gezin wil beschermen neem je best ook de Family Protect verzekering.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit