Blijven werken als je ouder dan 65 bent

65 jaar: de wettelijke pensioenleeftijd in België. Maar misschien voel je je nog niet klaar om te stoppen met werken… Wat zijn de mogelijkheden? Ontdek het met DVV.

Wel of niet verplicht met pensioen?

Je bent niet verplicht om met pensioen te gaan als je 65 bent. Je kunt:

  • verder werken bij je werkgever als hij of zij instemt en later een pensioenaanvraag doen
  • je pensioen aanvaarden en het aanvullen met een activiteit binnen de wettelijke grenzen

Als je een sociale uitkering (werkloosheid, brugpensioen, ziekte-uitkering enz.) ontvangt, ben je verplicht om met pensioen te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd.

Verder werken als gepensioneerde

Gezien de toegenomen levensverwachting willen steeds meer gepensioneerden nog professioneel actief blijven. De overheid heeft dus de beperkingen om te werken na je 65 versoepeld. In België oefenen ongeveer 80.000 gepensioneerden een zelfstandige activiteit uit.

65 jaar en 42 jaar loopbaan

Om zonder enige beperking te kunnen werken (met andere woorden zonder een inkomstenplafond te moeten respecteren) en je volledige pensioen zeker te behouden, moet je voldoen aan 2 voorwaarden: 65 jaar zijn en een loopbaan hebben van minstens 42 jaar.

Andere gevallen

Ben je jonger dan 65 en/of heb je een loopbaan van minder dan 42 jaar? De overheid heeft onlangs de toegestane plafonds opwaarts herzien voor de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Dit zijn de limieten voor 2013:

Voor 65 jaar Vanaf 65 jaar
Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste
Begunstigde van een rustpensioen 6.056,01 euro 9.084,01 euro 17.492,17 euro 21.277,19 euro
Begunstigde van een overlevingspensioen 14.100,48 euro 17.625,60 euro 17.492,17 euro 21.277,19 euro

Sancties

Overschrijd je het toegestane plafond met minder dan 25%? Dan is het pensioenverlies evenredig. Als je deze limiet met meer dan 25% overschrijdt, verlies je je pensioen. Wees voorzichtig!

Deel dit