Wat met je hospitalisatieverzekering na je 65?

Als je met pensioen gaat, verlies je de extralegale voordelen die inbegrepen waren in je salarispakket. De hospitalisatieverzekering maakte daar ook deel van uit. Wat kan je doen om ook na je 65 gedekt te blijven? Wat is de kost? DVV zet alles voor je op een rijtje.

Hoe kan je toch gedekt blijven?

Als je werkgever een hospitalisatieverzekering voor je afsloot zal je daar niet langer van profiteren na je pensioen. Je kan dan deze polis ten persoonlijke titel overnemen. Dit recht geldt ook voor je partner en je kinderen. Er zijn 2 voorwaarden:

  • Jij en je familie moeten minstens 2 jaar aangesloten zijn via je werkgever.
  • Je moet deze overname signaleren aan je verzekeraar binnen 30 dagen.

Hoeveel zal de hospitalisatieverzekering je kosten?

De inhoud van de verzekering zal ongeveer dezelfde blijven, maar de prijs zal hoger liggen. Je werkgever betaalde inderdaad een deel van de premies, maar hij doet dat niet langer. Bovendien profiteerde hij van een groepseffect, met name een evenwicht tussen jongere en oudere werknemers. Als je deze verzekering ten persoonlijke titel overneemt, zal de verzekeraar rekening houden met je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer je zorgbehoeften stijgen en hoe hoger je premie.

Wat moet je doen?

De conclusie is duidelijk: hoe vroeger je een hospitalisatieverzekering neemt ten persoonlijke titel, hoe lager de premie zal zijn. Zolang de pensioenleeftijd niet bereikt is, kan het interessant zijn om de 2 hospitalisatieverzekeringen te cumuleren: die van je werkgever en die ten persoonlijke titel. En wel omwille van de volgende redenen:

  • Als je met pensioen zal gaan, zal je al een hospitalisatieverzekering hebben en de premie zal berekend worden op basis van de leeftijd waarop je intekende.
  • In de grote steden en de universitaire ziekenhuizen liggen de tarieven vaak erg hoog. Je kan dan je 2 verzekeringen laten tussenkomen om je persoonlijke aandeel aanzienlijk te verlagen.

Ontdek de hospitalisatieverzekering Hospimax van DVV

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden van Hospimax i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit