Is pensioensparen nog iets voor jou?

Doe je nog niet aan pensioensparen en wil je ermee beginnen? Stel je je vragen over de belasting die je moet betalen op het bedrag van je pensioenspaarplan? DVV zet alles voor je op een rijtje.

Tot wanneer kan je starten met pensioensparen?

Ben je jonger dan 55? Dan is het nog niet te laat om te beginnen met pensioensparen. Omdat de minimale looptijd van het contract 10 jaar bedraagt, kan je intekenen tot je 55 bent.

Welke formules bestaan er?

Bij DVV heb je de keuze uit 3 formules*:

Wanneer ontvang je je kapitaal?

Net voor je 65e verjaardag ontvang je het overzicht van het gespaarde kapitaal. Je moet dat formulier verder aanvullen en ondertekenen. Je kan dan ook aanduiden of je je geld wenst te ontvangen op je rekening of het opnieuw wil investeren.

Hoeveel en wanneer wordt deze pensioenverzekering belast?

  • Een indirecte belasting van 8% zal vooraf geheven worden als je 60 jaar bent. Deze belasting wordt berekend op basis van de waarde van je contract op dat moment en staat los van latere stortingen. Je betaalt dus geen belastingen meer als je het gespaarde bedrag ontvangt. De stortingen die je doet nadat je deze belasting betaald hebt, bezorgen je nog altijd een belastingvoordeel, maar ze worden niet meer belast. Je hebt er dus alle belang bij om verder te sparen tussen 60 en 65 jaar.
  • Van 2015 tot en met 2019 is er een vervroegde inning van 1% per jaar. Op het moment van de taxatie tegen 8% zal er een afrekening gebeuren: 8% min de al betaalde vervroegde inning.

Wat als je geld opneemt voor het einde van het contract?

Je kan geld opnemen voor het einde van het contract, maar deze opnames worden zwaar belast. Je betaalt in dat geval 33%!

*Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Het gaat om een pensioenspaarverzekering van tak 21 of tak 23 met maximaal 6 % instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar.

Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s (het kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en het liquiditeitsrisico), de kosten en taksen van dit product, alsook over de interestvoet, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche en de algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij je DVV-consulent of op www.dvv.be/pensioensparen. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen.

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.

De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt voor tak 23, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van de compartimenten van het interne fonds die de ondertekenaar heeft gekozen. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit