Werken na je 65

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. Maar misschien voel je je nog niet klaar om (volledig) te stoppen met werken… Je kan dan gewoon verder werken of je pensioen combineren met een professionele activiteit.

Wel of niet verplicht met pensioen?

Je bent niet verplicht om met pensioen te gaan als je 65 bent. Je kan:

 • Verder werken bij je werkgever als hij of zij instemt en later een pensioenaanvraag doen. Vanaf 2017 wordt langer werken interessanter. Als je meer dan 45 jaar gewerkt hebt, bouw je vanaf dan namelijk extra pensioenrechten op.
 • Je pensioen aanvaarden en het aanvullen met een professionele activiteit binnen de wettelijke grenzen. Om je pensioen niet te verliezen, is het belangrijk dat je die wettelijke verplichtingen naleeft. We gaan er hieronder meer in detail op in.

Als je een sociale uitkering (werkloosheid, brugpensioen, ziekte-uitkering enz.) ontvangt, ben je verplicht om met pensioen te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd.

Aan welke verplichtingen moet je voldoen om je pensioen te mogen combineren met werken?

Om een professionele activiteit uit te oefenen als je met pensioen bent, moet je vooraf (of binnen 30 dagen) deze activiteit aangeven. Je verdere verplichtingen hangen af van je leeftijd en de duur van je loopbaan. Weet dat ook de echtgenoten van gepensioneerden die een gezinspensioen ontvangen, die verplichtingen moeten naleven. Dit zijn de verschillende gevallen:

 • 65 jaar en een loopbaan van minstens 42 jaar: je kan zonder enige beperking werken (met andere woorden zonder een inkomstenplafond te moeten respecteren) en je volledige pensioen behouden.
 • Jonger dan 65 jaar (limieten voor 2013): je moet de volgende inkomstenplafonds naleven om je pensioen niet te verliezen:
Zonder kind ten laste Met kind ten laste
Begunstigde van een rustpensioen 6.056,01 euro 9.084,01 euro
Begunstigde van een overlevingspensioen 14.100,48 euro 17.625,60 euro
 • Meer dan 65 jaar en loopbaan van minder dan 42 jaar(limieten voor 2013): je moet de volgende inkomstenplafonds naleven om je pensioen niet te verliezen:
Zonder kind ten laste Met kind ten laste
Begunstigde van een rustpensioen 17.492,17 euro 21.277,19 euro
Begunstigde van een overlevingspensioen 17.492,17 euro 21.277,19 euro

Overschrijd je het toegestane plafond met minder dan 25%? Dan is het pensioenverlies evenredig. Als je deze limiet met meer dan 25% overschrijdt, verlies je je pensioen volledig. Wees voorzichtig!

Welke inkomsten moet je aangeven?

Je moet elke activiteit aangeven die een inkomen kan genereren, ongeacht of die activiteit in België of in het buitenland wordt uitgeoefend. Aan te geven beroepsactiviteiten:

 • Bediende of werknemer in de publieke of privésector (geplafonneerd).
 • Vrij beroep (geplafonneerd).
 • Creatie/interpretatie van wetenschappelijke of artistieke werken (niet-geplafonneerd).
 • Sommige mandaten: politiek mandaat, in een OCMW, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut (soms geplafonneerd, soms niet-geplafonneerd).
 • Verhuur van industriële, commerciële of landbouwuitbatingen (geplafonneerd).
 • Beheerder, commissaris, vereffenaar of werkende vennoot (geplafonneerd).
 • Ter beschikking gesteld in de openbare sector (geplafonneerd).

Meer info over aan te geven activiteiten en specifieke regels.

Deel dit