Hoe wordt je wettelijk pensioen berekend?

Op het einde van je loopbaan stort de overheid je wettelijk pensioen. Maar hoe wordt het berekend? DVV legt je uit wat de parameters zijn.

Berekening van je pensioen als loontrekkende

Als je loontrekkende bent, wordt je pensioen berekend op basis van 3 parameters:

  • Duur van je loopbaan.
  • Ontvangen loon.
  • Familiale situatie.

Voor elk jaar van je loopbaan gebeurt de volgende berekening.

Een woordje uitleg:

  • Totaal loon: som van de brutolonen voor de werkdagen (of fictieve of forfaitaire lonen voor gelijkgestelde dagen en periodes gedekt door vrijwillige bijdragen).
  • Herwaarderingscoëfficiënt: herwaardering van het loon op basis van de huidige kosten voor levensonderhoud.
  • 45: complete loopbaan voor een loontrekkende (45 jaar).
  • Gezinstoestand: percentage voor alleenstaanden (60%) of percentage voor gezinnen (75%).

Die berekening wordt voor elk jaar van je loopbaan herhaald. Alle resultaten worden dan samengeteld om zo tot je jaarlijks brutopensioen te komen.

Berekening voor de andere statuten

  • Zelfstandige: de berekening gebeurt volgens dezelfde regels, maar er wordt rekening gehouden met een aanpassingscoëfficiënt omdat je als zelfstandige minder bijdraagt tijdens je loopbaan. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen beroepsinkomsten ontvangen voor 1984 (die recht geven op een forfaitair pensioen) en beroepsinkomsten vanaf 1984 (berekening op basis van reële inkomsten). 
  • Ambtenaar: de overheid baseert zich op het gemiddelde van je loon van de laatste 5 jaar van je loopbaan. 
  • Gemengde loopbaan: je pensioen wordt berekend in verhouding tot het aantal jaren dat je gewerkt hebt als zelfstandige of werknemer. Je ontvangt alle informatie die nodig is voor de pensioenberekening van de overheidsinstellingen.

Nog niet te laat

Op 55 jaar kan je een raming aanvragen van het bedrag van je wettelijk pensioen. Dat geeft je een vrij goed idee van wat je later zal ontvangen.
DVV adviseert je je behoeften in te schatten na je pensioen zodat je een behoorlijke levensstandaard kan aanhouden. Wat zijn je vaste kosten? Wat zijn je plannen? Welke levensstijl heb je? En ga zo maar door. Merk je dat het moeilijk zal worden om de eindjes aan elkaar te knopen? Wacht dan niet langer, op 55 jaar kan je nog net met pensioensparen beginnen! DVV biedt je verschillende mogelijkheden om fiscaal voordelig te sparen voor je pensioen. Aarzel niet om een DVV-consulent te contacteren voor verder advies. Zij of hij zal je graag helpen.

Deel dit