Waarop moet ik letten als ik bouwgrond koop?

Een bouwgrond kopen is niet eenvoudig. Neem daarom altijd een architect onder de arm en bespreek wat de mogelijkheden zijn van de bouwgrond voor je een beslissing neemt. Je kan ook het omgekeerde doen: plannen laten tekenen voor je droomwoning en dan een bouwgrond zoeken die hier perfect bij aansluit. Hou rekening met de volgende elementen als je bouwgrond wil kopen.

Locatie van de bouwgrond

Hou bij de keuze van de bouwgrond rekening met volgende criteria voor de ligging: 

 • Omgeving (platteland of de stad).
 • Mogelijkheden voor tuin of terras. 
 • Richting (bijvoorbeeld naar het zuiden gericht, voor meer lichtinval). 
 • Bereikbaarheid: autosnelwegen en openbaar vervoer.
 • Winkels.
 • Dichtbij het werk? 
 • Scholen. 
 • Bestemming van de aanpalende percelen (ga hiervoor langs bij de Dienst Ruimtelijke Ordening of Stedenbouwkundige Dienst van je gemeente).
 • Geluidshinder. 
 • Geurhinder.

Stedenbouwkundige voorschriften

Er zijn heel wat bouwvoorschriften die je mogelijkheden met een bouwgrond kunnen beperken. Deze kunnen eenvoudig zijn zoals de afstand ten opzichte van de buren, maar kunnen ook bepaalde materialen of stijlen opleggen die je creativiteit kunnen beperken. De stijl van de andere woningen in de buurt/straat kunnen een indicatie geven van de toegelaten bouwstijlen, maar zijn geen garantie dat jij dezelfde voorschriften mag volgen. Het is dus niet omdat de buren 3 verdiepingen hebben, dat jouw huis dat sowieso ook mag. 

Dit zijn een aantal bouwvoorschriften die van kracht kunnen zijn: 

 • Aantal toegestane gevels.
 • Minimale afstand ten opzichte van perceelgrenzen.
 • Maximaal aantal bouwlagen.
 • Vorm van het dak (puntdak of plat dak, met of zonder dakvensters).
 • Opgelegde materialen.
 • Voorschriften voor de garage of voor de carport.

Vraag advies op de Dienst Ruimtelijke Ordening of de Stedenbouwkundige Dienst van je gemeente.

Eigenschappen van het terrein

Hou rekening met bepaalde criteria als je een bouwterrein inspecteert: 

 • Grootte van het terrein.
 • Breedte van het terrein. 
 • Diepte van het terrein.
 • Vorm van het terrein: recht op recht of met verloren hoeken.
 • Voorschriften over de minimale afstand ten opzichte van perceelgrenzen.
 • Hoogteverschillen (vlak bouwen is meestal voordeliger).
 • Kwaliteit van de grond (vraag een bodemonderzoek).
 • Grondwaterpeil.

Prijs van een bouwgrond

De vraagprijs van een bouwgrond is een startpunt voor je onderhandelingen met de eigenaar of de makelaar. Ontdek je bij de checklist problemen, dan zijn dit sterke argumenten om op de prijs af te dingen. Het is trouwens sowieso een goed idee om een eerste bod onder de vraagprijs te doen. 

Bouwrijpheid

Om de bouwrijpheid te beoordelen, moet je kijken naar de volgende elementen: 

 • Staan er planten en bomen die moeten verdwijnen? 
 • Is de weg vrij voor de aannemers? 
 • Staan er constructies op het terrein die moeten afgebroken worden?

Gemene muur

In geval van een gesloten of halfopen bebouwing zal je meestal moeten aanbouwen tegen een bestaande muur. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Ga zeker na of je je buur moet betalen voor de gemeenmaking van de muur: deze informatie kan je navragen op het kadaster van je gemeente. 

Let er in ieder geval op dat de muur nog draagkrachtig is (oud huis, onvoldoende diepe fundering). Bij twijfel vraag je het best raad aan een landmeter-expert vastgoed of een architect.

Nutsvoorzieningen

Bekijk ook of de nutsvoorzieningen al aanwezig zijn, zodat je woning snel kan aangesloten worden. Als er nog leidingen moeten gelegd worden, kan dit even duren. Controleer: 

 • Wateraansluiting.
 • Elektriciteit. 
 • Aansluiting voor tv. 
 • Internet.
 • Telefoon.
 • Aardgas.
 • Voorzieningen voor verwarming op stookolie.

Bezwarende omstandigheden

Er zijn ook een aantal omstandigheden die de waarde van een bouwgrond sterk kunnen doen dalen, als andere partijen bijvoorbeeld bepaalde rechten hebben over jouw eigendom. 

 • Recht van opstal (iemand anders heeft het bezit van gebouwen of beplantingen op jouw bouwgrond).
 • Erfdienstbaarheid en servituten.
 • Bodemverontreiniging.
 • Recht op voorkoop.
 • Pachtovereenkomsten.
 • Vrij van lasten, schulden en leningen.
 • Vruchtgebruik.
 • Overstromingsgevaar.
 • Onroerend goed in onverdeeldheid.
 • Is de verkoper gemachtigd de grond te verkopen?

Ontdek meer over het budget om te bouwen.

Deel dit