Huurder, wat zijn je rechten en plichten?

Is de plaatsbeschrijving verplicht? En de woningverzekering? Wie moet de herstellingen in je appartement betalen? Als huurder heb je bepaalde rechten en plichten. DVV somt op welke dat precies zijn.

Bestemming van de woning

Benadrukt je huurcontract dat je de woning alleen mag gebruiken om in te wonen? Dan mag je er geen beroepsactiviteiten in uitoefenen. Je bent dus verplicht om de woning te gebruiken zoals dat beschreven staat in het huurcontract.

Huur betalen

Zorg ervoor dat je altijd stipt je huur betaalt. In je huurcontract staat de 5e dag van de maand? Dan is de 6e te laat… Om er zeker van te zijn dat je de betaaldatum niet uit het oog verliest, kan je je bank vragen om een permanente opdracht aan te maken.

Onderverhuren

Vertrek je naar het buitenland voor een maand? Of trek je in bij de liefde van je leven, maar wil je nog niet meteen je appartement opzeggen? Weet dan dat het verboden is om onder te verhuren zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als je beslist om toch onder te verhuren, neem je verschillende risico’s. Je huisbaas kan je uit je woning zetten zonder opzegtermijn, en je verzekeraar kan weigeren om tussen te komen bij een schadegeval.

Samenwonen

Je bent je grote liefde tegengekomen en je lief komt bij jou wonen? Vergeet dit dan niet te melden aan de eigenaar.

Onderhoud

Je bent niet echt een schoonmaakwonder? Da’s geen ramp, maar je moet er wel voor zorgen dat je woning in goede staat blijft. Onderhouden en schoonmaken zoals het hoort, dus.

Kleine herstellingen

Een lekkende kraan. Een toilet dat blijft lopen? Een stopcontact dat uit de muur hangt? Jij bent verantwoordelijk om dit soort kleine herstellingen uit te voeren. Niet echt een handige Harry? Betaal dan liever een vakman om het op te lossen.

Woningverzekering

Een woningverzekering is niet wettelijk verplicht, maar het is wel vaak een voorwaarde voor de eigenaar. En zelfs als de eigenaar hier niet om vraagt, raden we je toch aan om deze verzekering te nemen.

Wist je dat DVV een volledige en voordelige woningverzekering heeft ontwikkeld, speciaal voor jongeren onder de 30? Cocoon Start van DVV verzamelt de verzekeringen die noodzakelijk zijn voor een huurder (zoals diefstal en brand), en dat voor maar 25 euro per maand. De eerste 6 maanden zijn zelfs gratis, als je net je ouderlijk huis hebt verlaten.

Adreswijziging

Als je de deur van je ouderlijk huis achter je hebt dichtgetrokken, vergeet dan niet langs het gemeentehuis te gaan om je adres te wijzigen.

Huurwaarborg

De eigenaar zal je vragen om een huurwaarborg te betalen (meestal op een geblokkeerde bankrekening). Deze waarborg mag niet meer dan 2 maanden huur bedragen (bij een hoofdverblijfplaats). Vergeet nooit waarvoor deze waarborg dient… Bij schade aan de woning die jij huurt, wordt een deel van dit geld gebruikt om alles te herstellen.

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving gebeurt voor je verhuist. Wie is er aanwezig? De eigenaar en/of zijn vertegenwoordiger (vaak een expert) en jij. Doestelling? De woning zeer precies omschrijven om zo te kunnen bepalen, wanneer jij vertrekt, of je schade hebt veroorzaakt. Weet ook dat als de eigenaar wil dat een expert de plaatsbeschrijving doet, jullie allebei de helft van zijn loon moeten betalen.

Houd alle kleine details goed in de gaten en beperk je niet tot “de huurder verklaart dat de woning in goede staat is”. Komt het behangpapier los? Heeft een nagel een gaatje gemaakt in de muur? Is het tapijt vuil? Noteer alle kleine mankementjes en neem eventueel foto’s.

Is er geen plaatsbeschrijving gebeurd, ondanks de wettelijke verplichting? Dan zegt de wet dat de woning zich in dezelfde staat bevindt als toen jij er bent ingetrokken, behalve wanneer de huisbaas kan bewijzen dat jij de schade hebt veroorzaakt.

Grote herstellingen

De ketel moet vervangen worden? Dan is het niet aan jou om deze kosten te betalen, maar wel aan de eigenaar. Idem voor schade door verval, overmacht (storm, etc.) of normaal gebruik van de gehuurde woning.

Geschil met de eigenaar

De eigenaar wil je huurwaarborg niet terugbetalen zonder enige reden? Of hij wil de nodige werken niet uitvoeren? Dit soort geschillen komt nog voor. Probeer eerst en vooral een minnelijke schikking te bekomen.

Begin met de eigenaar via de telefoon te verwittigen. Geen resultaat? Stuur hem dan een brief, het liefst aangetekend. Als hij nog altijd niet reageert, is een aanmaningsbrief aangewezen. In sommige gevallen is het nodig om naar de vrederechter te stappen om een oplossing te vinden. Cocoon Start biedt juridische bescherming bij huurgeschillen en dekt de kosten van de advocaat en de rechtbank.

En wat zegt de wet?

Wil je meer weten over dit onderwerp? De FOD Justitie heeft een interessante brochure uitgebracht: De huurwet. Je leest er in detail wat de wet zegt over huren.

Deel dit