De flexibele levensverzekering: bepaal zelf hoeveel en wanneer je betaalt

  Flexibele levensverzekering (Save 3) Dynamische levensverzekering (Life Pension Dynamic) Flexibele levensverzekering gevolgd door een levenslange overlijdensdekking (DVV Life Cover Pack Pension)
Doel Sparen voor je pensioen (gegarandeerd rendement) Sparen voor je pensioen (potentieel hoger rendement) Sparen voor je pensioen en je uitvaart (gegarandeerd rendement)
Producttype Levensverzekering Levensverzekering Levensverzekering
Tak Tak 21 (Universal Life) Tak 23 Tak 21 (Universal Life)
Flexibel Grote flexibiliteit:

je bepaalt zelf de premie en de betalingsfrequentie
Grote flexibiliteit:

je bepaalt zelf de premie en de betalingsfrequentie
Grote flexibiliteit:

je bepaalt zelf de premie en de betalingsfrequentie
Beleggersprofiel Defensief
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Defensief
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Minimale duur van de premiebetaling Minstens 10 jaar Minstens 10 jaar Minstens 10 jaar
Einde contract Pensioen Pensioen Levenslang/overlijden
Premie Vrije stortingen Vrije stortingen Vrije stortingen
Kapitaalgarantie
Aanvullende overlijdensdekking mogelijk
Uitvaartverzekering vanaf uitkering pensioenkapitaal
Fiscaal voordeel* 30%** van de gestorte premies (met een maximale storting van 940 euro in 2016) 30%** van de gestorte premies (met een maximale storting van 940 euro in 2016) 30%** van de gestorte premies (met een maximale storting van 940 euro in 2016)
Instapkosten Maximum 6 % Maximum 6 % Maximum 6 %
Beheerskosten rechtstreeks geboekt in het contract 0,10% per jaar (maandelijks verrekend) Geen (verrekend via de netto-inventariswaarden) 0,10% per jaar (maandelijks verrekend)
Afkoopkosten De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro geïndexeerd ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.

In de laatste 5 jaar zijn er geen afkoopkosten.

Er worden geen uitstapkosten aangerekend bij overlijden van de verzekerde.
-5% op afkoopwaarde - 0% uitstapkosten gedurende de laatste 5 jaar van het contract of bij uitstap na afhouding van de taks op het langetermijnsparen.

Er worden geen uitstapkosten aangerekend bij overlijden van de verzekerde.
De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro geïndexeerd ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.

Pensioengedeelte: geen uitstapkost gedurende de laatste 5 jaar voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal.

Uitvaartgedeelte: degressief, 5, 4, 3, 2, 1% gedurende de laatste 5 jaar voor de 90ste verjaardag. Vanaf dan 0%.
Combineerbaar met hypothecair krediet (belastingvermindering in beide formules)
Combineerbaar met langetermijnsparen (belastingvermindering in beide formules)
Gewaarborgd rendement
Rentevoet gewaarborgd per storting en tot het einde van het contract

Rendement gekoppeld aan prestaties van interne beleggingsfondsen

Rentevoet gewaarborgd per storting en tot de tussentijdse betaaldatum
  Financiële informatiefiche Financiële informatiefiche Financiële informatiefiche
  Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
    Beheersreglement  
  Start nu met Save 3 Start nu met Life Pension Dynamic Start nu met DVV Life Cover Pack Pension

*Als er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen.

**Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor meer informatie, met name over de kosten en taksen van deze producten, raadpleeg de informatiefiche en de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Deze informatie is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Deel dit