DVV Life Cover Pack: fiscaal voordelig sparen voor pensioen en uitvaart dankzij formule 2-in-1

Je voordelen:
 • Je spaart voor een aanvullend pensioen en bouwt tegelijk aan een kapitaal voor je uitvaart.
 • Je profiteert van 30% belastingvermindering.
 • Je kiest zelf wanneer en hoeveel je spaart. Het resultaat hangt af van je spaarinspanning.
 • Je bent zeker van een gewaarborgd rendement per storting.

Waarom kiezen voor DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaar je voor je pensioen (in een eerste fase) én bezorg je je nabestaanden financiële gemoedsrust dankzij een uitvaartkapitaal (in een tweede fase). Mooi meegenomen: je geniet nu al van het fiscale voordeel.

Hoe werkt pensioensparen via DVV Life Cover Pack?

 • DVV Life Cover Pack is een flexibele tak 21-levensverzekering met één gecombineerde storting voor pensioen en uitvaart gedurende minimaal 10 jaar en een gewaarborgd rendement per storting. Voor elke storting geldt een afzonderlijke intrestvoet. Daarbovenop is er een eventuele winstdeelname.
 • Bij je pensioen ontvang je dankzij DVV Life Cover Pack het gespaarde kapitaal. Vanaf dan hoef je geen premie meer te betalen en start je levenslange uitvaartdekking.
 • Voor 2016 kan je maximaal 940 euro sparen. 30% van de gestorte premies recupereer je als belastingvoordeel*. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt en of je dat elke maand, elk jaar of om de 3 of 6 maanden doet.
 • Voor een maximaal voordeel kan je de fiscale stelsels pensioensparen en langetermijnsparen combineren.

Goed om te weten:

 • Intrestvoet: toekomstige stortingen kunnen een andere intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldig is op het moment dat je stort. De intrestvoet voor een welbepaalde storting blijft geldig tot het moment waarop je aanvullend pensioen uitgekeerd wordt.
 • Instapkosten: per storting gelden max. 6% instapkosten.
 • Uitstapkosten: bij een afkoop wordt er een voorheffing toegepast:

  Totale afkoop Gedeeltijke afkoop
  Op ieder moment mogelijk, let wel op de zware voorheffing.
  De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag geïndexeerd volgens de consumptie-index ‘gezondheid’ met 1988 = 100) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
  Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, bedraagt de afkoopvergoeding tijdens de laatste 5 jaar voor uw pensioen 0%.
  Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, vermindert de afkoopvergoeding met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaren die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan, zodat vanaf die verjaardag, de vergoeding nul is.
 • Belastingvoordeel: het fiscale voordeel van 30% geldt als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er ook rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
 • Winstdeelname: de winstparticipatie is niet gewaarborgd, kan ieder jaar wijzigen en hangt af van de resultaten van de onderneming.

 

 • Het gaat om een verzekering pensioensparen van tak 21 (DVV Life Cover Pack Pension) met een minimale premiebetaling gedurende 10 jaar.
 • Voor meer informatie, met name over de beleggingsdoelstellingen, de risico’s, de kosten en taksen van dit product, alsook over de gegarandeerde interestvoet, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche en de algemene voorwaarden, die ook beschikbaar zijn bij je DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen.
 • Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit