De flexibele levensverzekering: bepaal zelf hoeveel en wanneer je betaalt

Je voordelen:
  • Belastingvermindering* van 30 procent
  • Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je spaart
  • Gewaarborgd rendement
  • Combinatie met hypothecair krediet mogelijk

Hoe werkt pensioensparen via een flexibele levensverzekering?

Bij de flexibele levensverzekering (ook wel ‘Universal Life’  genoemd, tak 21) stort je zoveel je wil en wanneer je wil. Je weet dan ook niet wat je op de eindvervaldag zal terugkrijgen: dat zal afhangen van hoeveel je stort en van de intrestvoeten op die stortingen. De intrestvoet geldt dus voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Een "Universal Life" verzekering is eigenlijk te vergelijken met een spaarrekening, maar de intrestvoet voor een bepaalde storting blijft wel geldig tot het einde van het contract.

30% van de gestorte premies (met een maximale storting van 940 euro in 2016) kan je recupereren onder de vorm van een belastingvoordeel. Hou er wel rekening mee dat indien er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Voor wie is pensioensparen via een flexibele levensverzekering geschikt?

Je kunt beginnen met pensioensparen via een flexibele levensverzekering vanaf 18 jaar. Hoe vroeger je ermee begint, hoe groter het kapitaal zal zijn als je je pensioenleeftijd bereikt. Bovendien kan je het gerust combineren met een hypothecair krediet, want met beide oplossingen geniet je van een fiscaal voordeel. Pensioensparen via een flexibele levensverzekering is vooral geschikt voor mensen die op zoek zijn naar zekerheid.

  • *Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
  • Het gaat om een pensioenspaarverzekering van tak 21 met maximum 6 % instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar.
  • Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s (het kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en het liquiditeitsrisico), de kosten en taksen van dit product, alsook over de gegarandeerde interestvoet, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche en de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen.
  • Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit