DVV Life Invest Protect: beleggen zonder risico

Je voordelen:
 • Kapitaalgarantie: elke euro die je stort, is gewaarborgd
 • Gegarandeerde rentevoet
 • Overlijdensdekking en 3 uitstapmogelijkheden zonder kosten

Wat is Life Invest Protect?

Life Invest ProtectZin om je geld te laten opbrengen zonder risico’s te nemen? Life Invest Protect is een tak 21-beleggings- of levensverzekering, met kapitaalgarantie en een gewaarborgde basisrentevoet.

Life Invest Protect: voor wie ?

Je wilt een grotere som geld op een veilige manier beleggen? Dan is DVV Life Invest Protect je op het lijf geschreven. Deze beleggingsverzekering is ideaal voor mensen die gedomicilieerd zijn in België en een kapitaalgarantie willen koppelen aan een gewaarborgde basisrentevoet.

Voordelen en kenmerken van Life Invest Protect

 • Beleggingshorizon: meer dan 8 jaar.
 • Veilig: dankzij de kapitaalgarantie is elke gestorte euro (na aftrek van de instapkosten en eventuele belastingen) gegarandeerd.
 • Rendement: een gegarandeerde rentevoet (voor uitgevoerde stortingen, niet voor stortingen in de toekomst), ideaal om je spaargeld veilig te stellen:
  • Voor elke storting uitgevoerd in een bestaand of nieuw Life Invest Protect-contract: een gegarandeerde rentevoet tot 31 december van het 8ste jaar vanaf de datum van de storting.
  • Nadien na elke garantieperiode: de gewaarborgde rentevoet wordt bepaald aan de hand van de marktvoorwaarden op dat moment.
 • Overlijdensdekking, twee mogelijkheden:
  • klassieke dekking: bij het overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde de waarde van het contract uitbetaald.
  • facultatieve extra dekking: de begunstigde ontvangt een bedrag van 130 procent van de uitgevoerde stortingen (als dit bedrag hoger is dan de polis, anders wordt de polis uitbetaald).
 • Gunstig fiscaal regime onder bepaalde voorwaarden: geen roerende voorheffing na 8 jaar.
 • Active-formule: bij onderschrijving van deze formule mogelijkheid om extra inkomen te ontvangen naar keuze qua periodiciteit en bedrag.
 • 3 gratis uitstapscenario’s (zonder uitstapkosten of conjuncturele uitstapvergoeding):
  • De eerste maand na verval van de garantieperiode (telkens in januari) van de gewaarborgde rentevoet. Elke storting geniet een garantieperiode tot 31/12 van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de storting. Bij een gedeeltelijke afkoop gedurende een maand na de invoering van de nieuwe rentevoet op het einde van elke waarborgperiode betaal je geen uitstapkosten. Dit geldt wel alleen voor het gedeelte van de poliswaarde dat een nieuwe intrestvoet krijgt. Niet van toepassing op de Active-formule.
  • Eén keer per 12 maanden voor de eerste afkoop tot maximaal 10 procent van de waarde van het contract, maximaal 25.000 euro. Niet van toepassing op de Active-formule.
  • Bij het overlijden van de verzekerde.
 • Het gaat om een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximum 6 % instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimum inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 EUR.
 • Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s (het kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en het liquiditeitsrisico), de kosten en taksen van dit product, alsook over de gegarandeerde interestvoet, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche en de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen.
 • Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Om fiscale redenen wordt de levensverzekering Life Invest Dynamic voor onbepaalde duur afgesloten.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit