DVV Junior Plan

Je voordelen:
 • Je weet op voorhand hoeveel je op het einde gespaard hebt
 • Zowel het kapitaal als de rentevoet zijn gewaarborgd
 • Ook uitkering bij eerder overlijden

Wat is DVV Junior Plan?

DVV Junior PlanZin om je kind, kleinkind of petekind een toekomst gericht geschenk cadeau te doen? DVV Junior Plan is een levensverzekering van tak 21 met kapitaalsgarantie en een gewaarborgde rentevoet.

DVV Junior Plan: voor wie?

Wil je graag sparen voor je kind, kleinkind of petekind van jonger dan 12 jaar? En weet je daarbij het liefst welk kapitaal je zult opgebouwd hebben wanneer het kind 18, 21 of 25 jaar oud is? Dan is DVV Junior Plan (vastetermijnverzekering) de ideale keuze: sparen op een veilige manier en met een gegarandeerde interestvoet.

Voordelen van DVV Junior Plan

 • Duidelijk: je weet op voorhand over welk kapitaal je oogappel zal beschikken op zijn/haar 18e, 21e of 25e verjaardag als je altijd je premies betaalt.
 • Overlijdensdekking: als je iets overkomt, komt DVV tussen en betalen wij in jouw plaats de voorziene premies zodat het kind het voorziene kapitaal ontvangt. Hij of zij ontvangt het overeengekomen bedrag op de einddatum van het contract.
 • Zekerheid: je ontvangt een gegarandeerde rentevoet.
 • Extra dekkingen zijn mogelijk: bescherm jezelf tegen ongeval, invaliditeit of kies voor opties zoals de Free-optie; zodra het kind 18 is, kan het dan jaarlijks een voorschot opnemen om bijvoorbeeld zijn/haar studies mee te betalen.
 • Het gaat om een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximum 6 % instapkosten en met een onbepaalde looptijd.
 • Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s (het kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en het liquiditeitsrisico), de kosten en taksen van dit product, alsook over de gegarandeerde interestvoet, raadpleeg de informatiefiche en de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen.
 • Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit