Rechtsbijstandverzekering Auto

Je voordelen:
  • verdedigt jouw belangen, zelfs tot voor de rechtbank
  • vergoedt alle gerechtelijke kosten, ook het honorarium van je advocaat
  • vrije keuze van advocaat
Rechtsbijstandverzekering voor je auto: waarom?

Rechtsbijstandverzekering voor je auto: waarom?

Bij een ongeval of schadegeval met je auto is het niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen.

De Rechtsbijstandverzekering van DVV helpt je hierbij. Als het schadegeval met je auto uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV verzekeringen jouw belangen, als het moet tot in de rechtbank.

Goed om te weten:

  • Wij verlenen geen rechtsbijstand bij schade door deelname aan autowedstrijden. Toeristische rally’s zijn dan weer wel verzekerd van rechtsbijstand.
  • We betalen uiteraard nooit de boetes die het gevolg zijn van overtredingen.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit