Verzekering Lichamelijke ongevallen in het Verkeer

Je voordelen:
  • Verschillende formules: jij kiest welke het best bij je past
  • Je kiest zelf de verzekerde bedragen per waarborg
  • Snelle betaling: medische kosten binnen 15 dagen terugbetaald
  • Wereldwijd gedekt, als je gewoonlijk in België verblijft
  • Indexatie van de verzekerde bedragen en premie is mogelijk
Waarom?

Waarom?

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV komt tussen bij verkeersongevallen op de openbare weg met lichamelijk letsel. Als je verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit oploopt, of komt te overlijden dan keert deze verzekering een vergoeding uit, onafhankelijk van de aansprakelijkheid.

Voor wie?

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV is ideaal voor mensen die onderweg zijn: of dat nu te voet, met de fiets of met de wagen is, maakt niet uit. Iedereen die de straat op moet, heeft voordelen bij de verzekering Lichamelijke ongevallen in het verkeer.

Goed om te weten:

  • Uitgesloten van deze verzekering zijn de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit