Verzekering Tijdelijke activiteiten

Je voordelen:
  • Deelnemers, tegenspelers en inrichters zijn verzekerd
  • Verzekering opbouw en afbraak

Verzekering Tijdelijke activiteiten: waarom?

Je wilt een eetfestijn voor de sportclub, een jeugdtoernooi voor de volleybal of een braderie organiseren. Leuke initiatieven, maar heb je ook al stilgestaan bij jouw verantwoordelijkheid als organisator? 

Met de verzekeringspolis Tijdelijke activiteiten hoef je je geen zorgen meer te maken en kan je je volop bezighouden met de organisatie.

Goed om te weten:

  • Schade ten gevolge van contractuele aansprakelijkheid en schade aan goederen die je zijn toevertrouwd is niet gedekt.
  • Beperkte waarborgen zijn van toepassing voor lichamelijke ongevallen voor personen ouder dan 70 jaar.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit