Fiscale voordelen van een hypothecair krediet

Je voordelen:
  • Belastingvermindering: tot 3.010 euro per jaar de eerste 10 jaar
  • Zowel kapitaalsaflossingen als interesten komen in aanmerking
  • Minder belasting dankzij energiebesparende maatregelen

img_prod_wonen_fiscale_voordelen_van_een_woningkrediet_198_198Welke kosten kan je inbrengen?

De bedragen van je hypothecair krediet die je al afbetaald hebt en de betaalde interesten komen in aanmerking voor belastingvermindering. Wie bouwt of verbouwt kan niet alleen zijn krediet inbrengen in zijn belastingen: ook energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie en het plaatsen van een hoogrendementsketel komen in aanmerking voor belastingvoordeel.
Voorwaarden voor fiscale aftrek

Je hypothecair krediet moet:

  • aangegaan zijn vanaf 1 januari 2005
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte
  • aangegaan zijn voor een duur van ten minste 10 jaar
  • dienen om de in de Europese Economische Ruimte gelegen enige en eigen woning te verwerven of te behouden (aankoop, bouw, renovatie of betaling van de erfenisrechten op die woning)

Hoeveel bedraagt je fiscaal voordeel?

Voor het aanslagjaar 2015 (= inkomsten 2014) kan je maximaal 2.280 euro inbrengen. Dit bedrag wordt verhoogd met 750 euro tijdens de eerste tien jaar van de looptijd van je hypothecair krediet.

Heb je drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van het krediet? Dan krijg je er nog eens 80 euro bovenop.

Van het bedrag dat je kunt inbrengen, betaalt de fiscus 45 procent terug onder de vorm van een belastingvermindering.

Bereken je belastingvoordeel met TaxWeb      

Deel dit