• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Sparen voor uw kind

Spaar voor uw (klein)kind met tak 21

DVV Junior Plan (Tak 21)

Kapitaal en rentevoet gegarandeerd met DVV Junior Plan

Wil u uw kind, kleinkind of petekind een cadeau doen voor later? DVV Junior Plan is een levensverzekering van tak 21 met kapitaalsgarantie en gewaarborgde rentevoet. Zo weet u op voorhand perfect welk kapitaal het kind zal krijgen op zijn/haar 18e, 21e of 25e verjaardag als u altijd de premies betaalt.

Voordelen en kenmerken

 • Veiligheid: u hebt zekerheid over wat DVV Junior Plan u zal opleveren. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten. Daarmee is uw spaargeld tot 100.000 euro per financiële instelling veilig.
 • Rendement: tot de einddatum bent u zeker van de rentevoet.
 • Termijn: DVV Junior plan heeft om fiscale redenen een minimale duur van 8 jaar. Het wordt aangegaan voor de 12e verjaardag van het kind en eindigt op zijn/haar 18e, 21e of 25e verjaardag.
 • Voorschotten: u kan voorschotten op het kapitaal opnemen (vanaf de 18e verjaardag van het kind). Als de eindleeftijd 21 is, is dat max. 20% per jaar. Als de eindleeftijd 25 is, gaat het om max. 10%/jaar.
 • Overlijdensdekking: als er u iets overkomt, betalen wij in uw plaats de voorziene premies zodat uw (klein)kind toch het voorziene kapitaal ontvangt op de einddatum van het contract.

Risico’s en nadelen

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks op de brutopremies en afkoopkosten (5% van de afkoopwaarde, de laatste 5 jaar verminderd met 1% per jaar).
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.

Extra mogelijkheden bij DVV Junior Plan

U kan DVV Junior Plan op 3 manieren uitbreiden:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: als u zou overlijden door een ongeval wordt een extra kapitaal uitgekeerd (1 of 2 keer het verzekerde kapitaal volgens de keuze die u maakte bij de ondertekening van het contract).
 • aanvullende waarborg tegen het invaliditeitsrisico - premievrijstelling: als u zou invalide worden (minimaal 25%), zal DVV verzekeringen in uw plaats de premie verder betalen.
 • huwelijksverzekering: uw (klein)kind kan het kapitaal voor de einddatum ontvangen als zij of hij vroeger trouwt of wettelijk samenwoont (na de 18e verjaardag).

Kosten:

 • De instapkosten bedragen maximaal 6% bij elke storting.
 • De beheerskosten bedragen op jaarbasis 0,10% op de reserve.
 • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Uitsluitingen en beperkingen:
Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.

 • DVV Junior Plan is een levensverzekering van tak 21 met bepaalde looptijd, tot minimaal de 18e verjaardag van het kind. De leeftijdsgrens voor onderschrijving is de 12e verjaardag van het kind. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het essentiële informatiedocument en de voorwaarden of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De bijkomende huwelijksverzekering wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (onderschrijving mogelijk tot de 10e verjaardag van het kind). Ze voorziet de uitkering van het kapitaal (maximaal 18.592,01 euro) wanneer het kind voor de termijn van het contract huwt of wettelijk samenwoont (ten vroegste op de 18e verjaardag van het kind). De premiebetaling wordt stopgezet op het ogenblik dat het kapitaal wordt gestort. Deze optie is enkel mogelijk voor contracten met termijn tot 21 en 25 jaar.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat als u wilt beleggen of sparen, uw DVV-consulent u zal adviseren over de juiste verzekering voor u en uw dossier persoonlijk zal opvolgen van A tot Z. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

DVV Junior Plan is een verzekeringsproduct van DVV, een merk en handelsnaam van Belins NV, Charles Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPM Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - verzekeringsmaatschappij geregistreerd onder nummer 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent