• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Optionele waarborg – Woningverzekering Cocoon Flex

Krijg een extra vergoeding uitbetaald voor bijkomende kosten en ongemakken na een schadegeval

Optie Onrechtstreekse verliezen

Je schadevergoeding wordt met 10% verhoogd om de bijkomende kosten na een schadegeval te dekken

Geen bewijs nodig van deze bijkomende kosten

Beheer je schadegeval zonder stress of financiële zorgenSchade aan je woning? Zorg voor een compensatie van je extra kosten

Als je een schadegeval hebt in je woningverzekering, dan heb je soms een pak extra kosten en heel wat ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan een dag extra verlof nemen, telefoontjes doen om alles te regelen, achter prijsoffertes aanhollen, een paar weken met een opengebroken vloer zitten, een paar dagen zonder warm water, een opslagplaats voor spullen die je nog kan redden…. Voor die gevallen is er de Optie Onrechtstreekse verliezen bij de woningverzekering Cocoon Flex.

Wat dekt de Optie Onrechtstreekse verliezen?

Met deze optie vergoeden we je bijkomende verliezen, kosten en nadelen na een schadegeval zonder dat je die kosten moeten bewijzen. Je schadevergoeding wordt dan met 10% verhoogd (na aftrek vrijstelling), met een maximum van 12.000 euro. 

Uitsluitingen en beperkingen

Worden niet in rekening gebracht voor de berekening van de onrechtstreekse verliezen:

 • betaalde vergoedingen voor:
  • Aansprakelijkheid (burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inboedel, verhaal van derden, verhaal van huurders (of personen die er wonen) en huuraansprakelijkheid)
  • Diefstal
  • Home Assistance
  • Rechtsbijstand
  • Optie Huurder
 • expertisekosten.

Franchise

 • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De Optie Onrechtstreekse verliezen is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch rechtGa langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade je DVV-consulent je dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent