• MyDVV

Activiteit

B.A. Onderneming: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bedrijf

BA Onderneming

Voor u en al uw medewerkers

Inclusief waarborgen Toevertrouwde goederen en Na (op)levering

Met Rechtsbijstand

Elke schadeclaim komt onverwacht en heeft vaak zware financiële gevolgen

Voor uw wagen hebt u een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) verzekering en allicht ook een andere verzekering voor uw gezin. Het is net zo logisch om uw bedrijf te verzekeren tegen onverwachte en onopzettelijke schade. Voor ondernemingen zijn de risico's heel uiteenlopend en de financiële gevolgen vaak groot. De verzekering  BA Onderneming verdedigt uw belangen bij een schadeclaim van een derde partij. Ze vergoedt de schade als u in het ongelijk wordt gesteld. 

Uitgebreide waarborgen omdat uw onderneming overal kwetsbaar is

De verzekering BA Onderneming beschermt u met vier kwalitatieve waarborgen. Bovendien geldt ze voor iedereen die voor uw bedrijf werkt: bedrijfsleider(s), beheerders, personeelsleden en de meewerkende partner of kinderen. 

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
Deze waarborg verzekert schade aan derden die voortvloeit uit de uitoefening van de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf.

Toevertrouwde goederen
Uw medewerkers brengen schade toe aan goederen die aan uw bedrijf toevertrouwd worden: voor een herstelling, een verbetering of het onderhoud ervan. Deze goederen zijn er bijvoorbeeld opgeslagen of u moet ze bewerken. 

Burgerlijke aansprakelijkheid na (op)levering of werken
Is er schade door een gebrek aan een geleverd product of door werkzaamheden die u hebt uitgevoerd? DVV verzekeringen vergoedt dan derde partijen.

Rechtsbijstand
Eindigt een geschil voor een rechtbank of vredegerecht dan vergoeden we de kosten voor de gerechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling. 

U kunt erop rekenen dat wij uw belangen verdedigen bij geschillen rond lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden. Deze schade vergoeden we als uw bedrijf daarvoor verantwoordelijk blijkt. De ondersteuning is inbegrepen bij de waarborgen BA Uitbating, BA Na (op)levering en Toevertrouwde goederen.

4 redenen om de verzekering BA Onderneming te kiezen

Gemoedsrust
Als er een schadeclaim is, komt DVV op voor uw belangen. 

Financiële zekerheid
Als een (interim)medewerker van uw bedrijf aansprakelijk voor de schade is, dan betaalt de BA-verzekering Onderneming het schadebedrag terug. 

Compleet
Iedereen die in opdracht van uw bedrijf werkt, is verzekerd. Wereldwijd, behalve in de VS en Canada en te allen tijde. Ook juridische kosten naar aanleiding van de schadeclaim zijn gedekt.

Snelle tussenkomst
DVV waarborgt een stipte en persoonlijke opvolging. Uw DVV-consulent volgt uw dossier persoonlijk op. 

Veelgestelde vragen

Is een BA-verzekering voor een onderneming verplicht?
Neen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BA-verzekering voor een voertuig. Toch is het verstandig om deze verzekering af te sluiten. Als uw bedrijf aansprakelijk is voor een schadegeval dan zijn de kosten en eventuele gerechtskosten vele malen hoger dan de premie.

Vallen onderaannemers ook onder deze verzekering?
Jazeker. De dekking geldt voor iedereen die onder uw leiding werkt.

Is er een vrijstelling van toepassing bij deze verzekering?
Ja, in uw contract is er een vrijstelling voor stoffelijke en onstoffelijke schade. Deze wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Er is geen vrijstelling voor lichamelijke schade, behalve voor de uitzonderingen vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Is de waarborg 'BA Na levering of werken' wel interessant?
Absoluut! Zo bent u ingedekt als een klant productschade of schade na uitgevoerde werkzaamheden op u verhaalt. Bijvoorbeeld: een garagehouder voerde een bandenwissel niet goed uit met een ongeval als gevolg. Een traiteur leverde gerechten die voor zieke klanten zorgden. Als wordt aangetoond dat het bedrijf verantwoordelijk is, komt DVV dankzij deze waarborg tussen. 

Wat wordt er onder ‘schade’ begrepen in de verzekering BA Onderneming?

Dat gaat over drie soorten schade: lichamelijke, materiële en immateriële schade. De verzekering BA Onderneming gaat nog verder. Ook schadeclaims rond burengeschillen vallen eronder of milieuschade die u per ongeluk veroorzaakte. Huurt u personeel in voor een evenement? Dan zijn die medewerkers verzekerd als ze schade veroorzaken. Ook het materiaal dat u hebt gehuurd of geleend, is gedekt. 

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche BA Onderneming.

Uitsluitingen en beperkingen

  • De geschillen die vallen onder de zuivere contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
  • Geschillen in verband met schade door water, vuur, rook of een ontploffing.
  • Geschillen in verband met de uitoefening van andere dan de in de bijzondere voorwaarden beschreven activiteiten.
  • Geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, de niet-naleving van de wetgeving inzake mededinging en de schending van intellectuele eigendomsrechten.
  • Een manifeste zware fout.
  • Opzettelijke schade.

Goed om te weten

De duur van de burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent