• MyDVV

Auto

Uw voertuigen professioneel verzekerd, uw mobiliteit gegarandeerd

Business Car

Waarborgen van de BA auto en Omnium

Lichamelijke letsels of materiële schade
Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is verplicht als u met een bedrijfsvoertuig op de openbare weg komt. Ze vergoedt bij een verkeersongeval de materiële schade en de lichamelijke letsels toegebracht aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig. Ook de lichamelijke letsels en kledingschade van de zwakke weggebruikers en de inzittenden van het voertuig zijn verzekerd.

Gratis bijstand
Uw voertuig kan na een verkeersongeval niet meer rijden? Wij brengen u en inzittenden naar uw werk of woonplaats. We verwittigen ook uw partner, werkgever, ... en slepen uw voertuig naar uw garage. Deze service geldt 24/7, overal in België. Ongeacht of u het verkeersongeval veroorzaakt hebt of niet.

Verzekeringen Mini Omnium en Full Omnium

 • Bij een Mini Omnium vergoeden we de schade aan het bedrijfsvoertuig door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren en een kettingbotsing.
 • Bij een Full Omnium is ook schade aan uw wagen door een ongeval inbegrepen. Net zoals schade door vandalisme en alle andere materiële schade, zelfs die aan uw eigen voertuig.

Welke waarborgen zijn gedekt bij de Mini en Full Omnium?

 • Glasbreuk
  Schade aan de voorruit, zijruiten en de achterruit alsook een schuifdak in glas of kunststof wordt volledig vergoed - dus zonder franchise. Herstelt Touring Glass of Carglass de schade, dan betalen we de factuur rechtstreeks.
 • Natuurkrachten & aanrijding met dieren
  Loopt uw voertuig schade op door hagel of overstroming of onvrijwillig contact met een dier? Dan vergoeden we volledig de beschadiging aan uw voertuig.
 • Diefstal
  Naast diefstal bent u verzekerd tegen carjacking en tegen de gevolgschade aan het voertuig. Ook schade aan het interieur vergoeden we in dit geval.
 • Brand
  We vergoeden volledig de schade ongeacht de brandhaard: vuur, ontploffing, bliksem of kortsluiting.
 • Vervangwagen
  DVV zorgt voor een voertuig van categorie A of B.

BOB-waarborg
Liet u uitzonderlijk een BOB met uw voertuig rijden en veroorzaakte deze een ongeval ? Dan is de schade aan het verzekerde voertuig gedekt. Zelfs als u geen Full Omnium of Mini Omnium hebt.

Kies optionele waarborgen voor meer gemoedsrust

Bestuurdersverzekering
Met de verplichte BA-verzekering zijn de passagiers van het voertuig verzekerd, maar de bestuurder niet. Daarom raden wij de bestuurdersverzekering aan.
Deze verzekering voorziet een schadevergoeding voor u of uw naasten als u gewond bent of overlijdt na een verkeersongeval.

Bijstand voertuig
Hebt u een ongeval, pech met uw voertuig of werd het gestolen? Onze professionele hulp maakt het verschil, ongeacht het type autoverzekeringcontract dat u hebt bij DVV verzekeringen. Wij staan in België, heel Europa en Noord-Afrika 24/7 voor u klaar. U krijgt tot 5 opeenvolgende dagen een vervangwagen als u uw verzekerde wagen of lichte vrachtwagen na een verkeersongeval in België niet meer kan gebruiken.

Voor het buitenland zijn inbegrepen:

 • Opzoeken en opsturen auto-onderdelen
 • Repatriëring van het voertuig indien de herstelling meer dan 5 dagen duurt
 • Vervangend vervoer of indien nodig een chauffeur

Personenbijstand
Bent u of de gebruikelijke bestuurder van het voertuig in het buitenland in nood? Reken op DVV verzekeringen. Onze dienstverlening is zeer uitgebreid:

 • Regelen van dringende terugkeer naar België
 • Zoek- en reddingsactie t.w.v. max. 5000 euro
 • Overbrengen van dringende berichten
 • Verzenden van medicijnen
 • Hulp van een tolk
 • Tussenkomst bij verlies van geld of reisdocumenten t.w.v. max. 2500 euro

Rechtsbijstand
DVV verdedigt uw belangen en die van uw inzittenden. U kiest zelf uw advocaat: de verzekering Rechtsbijstand betaalt het honorarium en andere kosten. De vergoedingen omvatten onder andere:

 • Tot 30.000 euro kosten, honoraria, ... zoals van de advocaat, expert, gerechtsdeurwaarder, voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging
 • Behartiging van uw belangen in bepaalde contractuele geschillen 
 • Tot 7.500 euro vergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is

Andere vragen? Lees de commerciële fiche over de autoverzekering

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde schadevergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald werd.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering of in de loop van het contract.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat die het resultaat is van het gebruik van andere producten dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig. 
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:

 • De Mini Omnium & Full Omnium komen niet tussen voor uw lichamelijke letsels of voor de lichamelijke en materiële schade van derden. Voor uw lichamelijke schade als bestuurder hebt u de optie Bestuurdersverzekering nodig.

DVV verzekering komt ook niet tussen voor :

 • boetes en gerechtelijke sancties bij de waarborg rechtsbijstand.
 • dronkenschap of soortgelijke staat van de verzekerde bij de bestuurdersverzekering.
 • medische kosten door de uitoefening van deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, bergbeklimmen, off-piste bij de personenbijstand.

Goed om te weten

De autoverzekering Mobility sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Business Car is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Goed om te weten

De autoverzekering Mobility sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Business Car is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent