• MyDVV

Covid-19 : Ontdek hoe DVV u ondersteunt

Omwille van de aan Covid 19 gelinkte huidige situatie, hebben verschillende sectoren geen andere keuze dan hun activiteiten aan te passen. Natuurlijk is het voor ons belangrijk om u te helpen om deze periode goed te doorstaan. Daarom biedt  DVV verzekeringen  u de mogelijkheid om uw verzekeringspremies op te splitsen en worden er ook automatische en op bepaalde waarborgen gratis uitbreidingen voorzien (u hoeft hiervoor niets te doen) en dat tot 31 december 2021.

Bovenop deze maatregelen, hebben we bijkomende specifieke steunmaatregelen voorzien voor de ondernemers van de 5 meest getroffen sectoren.  U vindt ze onderaan deze pagina.  

Automatische uitbreidingen van uw dekkingen

Voor arbeidsongevallen

 • Een gratis en  automatische wijziging van de dekking van de gebruikelijke activiteiten van uw werknemers  als gevolg van de gezondheidssituatie (bv. de invoering van een systeem voor leveringen door uw werknemers enz.).
 • Een uitbreiding van de dekking van telewerk, wat vanaf nu mogelijk is op een andere plaats dan diegene die  overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst.
 • Als een van uw werknemers zich laat inenten tegen COVID tijdens de werkuren, is elk ongeluk dat zich kan of zou voordoen tijdens de verplaatsing naar of zelfs in het vaccinatiecentrum gedekt. De eventuele gevolgen van het toedienen van het vaccin zijn uitgesloten.

Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Onderneming

 • Een gratis en  automatische wijziging van uw dekking BA Onderneming als gevolg van de aanpassing van uw gebruikelijke beroepsactiviteiten naar aanleiding van de gezondheidssituatie (bv. de organisatie van leveringen, take-away).

Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto 

 • DVV verzekeringen past geen franchise “jonge bestuurder” toe in burgerrechtelijke aansprakelijkheid als het professioneel voertuig wordt gebruikt door een bestuurder jonger dan 26 jaar, om tijdelijk leveringen te doen als gevolg van de gezondheidssituatie.

Specifieke maatregelen voor de 5 sectoren die het meest getroffen zijn nav de sanitaire situatie

Bovenop voornoemde maatregelen, wenst DVV verzekeringen de meest getroffen sectoren door deze crisis  te ondersteunen met begeleidende maatregelen bij de geleidelijke hervatting van uw activiteiten. 

U bent zelfstandige ondernemer in de HORECA-sector

Automatisch en gratis tot 31 december 2021:

 • Om u te ondersteunen tijdens deze periode, breiden wij de dekking Objectieve Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Objectieve (die verplicht is vanaf 50m² oppervlakte toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van tuinen en terrassen) uit tot de verruiming van terrassen en tuinen, tot zelfs meer dan 200 m², om uw klanten te kunnen ontvangen met inachtneming van de sanitaire maatregelen.  
Op aanvraag in functie van uw behoeften:
 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.
 

U bent zelfstandige ondernemer met een contactberoep

Op aanvraag in functie van uw behoeften:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

U bent zelfstandige ondernemer of een onderneming actief in de evenementen- of de culturele sector

Automatisch en gratis tot 31 december 2021 :

Voor uw polissen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen genieten de extra vrijwilligers, op wie u een beroep doet, dezelfde dekkingen, op voorwaarde dat de totale stijging van het aantal actieve personen niet meer bedraagt dan 20% van wat in uw polis is vermeld. 

Op aanvraag in functie van uw behoeften:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  -  een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

U bent zelfstandige ondernemer in de sector van fitness- en sportzalen.

Op aanvraag in functie van uw behoeften:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

DVV is er voor u

Hebt u vragen of wenst u ons een specifieke aanvraag te melden, contacteer uw DVV consulent. Hij helpt u graag verder.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent