• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Covid-19 : Ontdek hoe DVV u ondersteunt

Omwille van de aan Covid 19 gelinkte situatie in 2021, hadden verschillende sectoren geen andere keuze dan hun activiteiten aan te passen in 2021. Natuurlijk was het voor DVV belangrijk om u te helpen om deze periode goed te doorstaan. Daarom bood  DVV verzekeringen  u de mogelijkheid om uw verzekeringspremies op te splitsen en werden er ook automatische en op bepaalde waarborgen gratis uitbreidingen voorzien (u hoeft hiervoor niets te doen) en dat tot 31 december 2021.

Bovenop deze maatregelen, hadden we bijkomende specifieke steunmaatregelen voorzien voor de ondernemers van de 5 meest getroffen sectoren, en dit eveens tot 31 december 2021. 

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de maatregelen die van toepassing waren tot 31 december, en diegene die verlengd worden tot 31 maart 2022. 

Automatische uitbreidingen van uw dekkingen

Voor arbeidsongevallen

 • Een gratis en  automatische wijziging van de dekking van de gebruikelijke activiteiten van uw werknemers  als gevolg van de gezondheidssituatie (bv. de invoering van een systeem voor leveringen door uw werknemers enz.). Deze uitbreiding is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2022. Gelieve uw DVV consulent aan te spreken indien een uitbreiding van uw waarborgen nodig is. 
 • Een uitbreiding van de dekking van telewerk, wat vanaf nu mogelijk is op een andere plaats dan diegene die  overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst. Deze maatregel wordt tot 31 maart 2022 verlengd.
 • Als een van uw werknemers zich laat inenten tegen COVID tijdens de werkuren, is elk ongeluk dat zich kan of zou voordoen tijdens de verplaatsing naar of zelfs in het vaccinatiecentrum gedekt. De eventuele gevolgen van het toedienen van het vaccin zijn uitgesloten. Deze maatregel wordt tot 31 maart 2022 verlengd.

Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Onderneming

 • Een gratis en  automatische wijziging van uw dekking BA Onderneming als gevolg van de aanpassing van uw gebruikelijke beroepsactiviteiten naar aanleiding van de gezondheidssituatie (bv. de organisatie van leveringen, take-away). Deze uitbreiding is niet meer van toepassing sinds 01 januari 2022. Gelieve uw DVV consulent aan te spreken om uw dekkingen aan te passen indien u deze uitbreiding wenst toe te voegen aan uw BA polis.

Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto 

 • DVV verzekeringen past geen franchise “jonge bestuurder” toe in burgerrechtelijke aansprakelijkheid als het professioneel voertuig wordt gebruikt door een bestuurder jonger dan 26 jaar, om tijdelijk leveringen te doen als gevolg van de gezondheidssituatie. Deze uitbreiding is niet meer van toepassing sinds 01 januari 2022. Gelieve uw DVV consulent aan te spreken om uw dekkingen aan te passen indien u deze uitbreiding wenst toe te voegen aan uw BA Auto polis.

Specifieke maatregelen voor de 5 sectoren die het meest getroffen zijn nav de sanitaire situatie

Bovenop voornoemde maatregelen, wenste DVV verzekeringen de meest getroffen sectoren door deze crisis  te ondersteunen met begeleidende maatregelen bij de geleidelijke hervatting van uw activiteiten in 2021. 

U bent zelfstandige ondernemer in de HORECA-sector

Automatisch en gratis tot 31 december 2021:

 • Om u te ondersteunen tijdens deze periode, hebben wij de dekking Objectieve Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Objectieve uitgebreid (die verplicht is vanaf 50m² oppervlakte toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van tuinen en terrassen) uit tot de verruiming van terrassen en tuinen, tot zelfs meer dan 200 m², om uw klanten te kunnen ontvangen met inachtneming van de sanitaire maatregelen. Voortaan , indien u steeds gebruikt maakt van een grotere oppervlakte dan deze opgenomen in uw polis, dient u contact op te nemen met DVV consulent om uw polis in die zin aan te passen. 
Op aanvraag in functie van uw behoeften:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kon u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitging van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kon u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kon u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

         Deze uitbreiding is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2022.

U bent zelfstandige ondernemer met een contactberoep

Op aanvraag in functie van uw behoeften:

 • Als u uitstel van een betaling had genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kon u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitging van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kon u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kon u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

         Deze uitbreiding is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2022.

U bent zelfstandige ondernemer of een onderneming actief in de evenementen- of de culturele sector

Automatisch en gratis tot 31 maart 2022:

Voor uw polissen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen genieten de extra vrijwilligers, op wie u een beroep doet, dezelfde dekkingen, op voorwaarde dat de totale stijging van het aantal actieve personen niet meer bedraagt dan 20% van wat in uw polis is vermeld. 

Op aanvraag in functie van uw behoeften tot 31 december 2021:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kon u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitging van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kon u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  -  een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kon u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

         Deze uitbreiding is niet meer van toepassing sinds 01 januari 2022.

U bent zelfstandige ondernemer in de sector van fitness- en sportzalen.

Op aanvraag in functie van uw behoeften tot 31 december 2021:

 • Als u uitstel van een betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kon u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • Als u volgens uw ramingen voor 2021 uitging van:
  - een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kon u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  - een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA onderneming hiervan afhangt, dan kon u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

  Deze uitbreiding is niet meer van toepassing sinds 01 januari 2022.

DVV is er voor u

Hebt u vragen of wenst u ons een specifieke aanvraag te melden, contacteer uw DVV consulent. Hij helpt u graag verder.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent