• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Reizen

Het coronavirus en de reisbijstand van DVV: hoe zit het?

DVV Assistance en het coronavirus

Sinds 19/04/2021 is het reisverbod voor niet-essentiële verplaatsingen binnen de Europese Unie opgeheven. Vertrekt u binnenkort opnieuw op reis naar het buitenland en wilt u zeker zijn dat uw verzekering DVV Assistance  dekking voorziet op uw bestemming (wanneer u bijvoorbeeld ziek wordt of een ongeval hebt ter plaatse)?

Wij raden u ten stelligste aan de richtlijnen van en maatregelen opgelegd in het land/regio naar waar u op reis gaat te checken voor uw vertrek (via website van Buitenlandse Zaken), want dit kan een impact hebben op de dekking  waarop u beroep kan doen via uw bijstandspolis.

Hoe weet ik of ik gedekt ben?

Vertrekt u op reis naar een land/regio die Belgische reizigers toelaat?
U kan rekenen op uw bijstandsverzekering voor technische (voertuig) en medische bijstand in dit land (voor zover deze waarborgen werden onderschreven én binnen de grenzen van de geografische dekking van de polis). Ook de bijstandsaanvragen gelinkt aan COVID-19 zijn gedekt.

Vertrekt u op reis naar een land/regio die Belgische reizigers verbiedt?
Indien u kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat (in het kader van studies, voor professionele verplaatsingen …) dan kan u rekenen op onze bijstandsverzekering voor technische (voertuig) en medische bijstand in dit land (voor zover deze waarborgen werden onderschreven én binnen de grenzen van de geografische dekking van de polis). Ook de bijstandsaanvragen gelinkt aan COVID-19 zijn gedekt.

Opgelet, niet-essentiële verplaatsingen in die landen/regio’s geven geenszins recht op de prestaties voorzien via uw bijstandspolis.

Welke reizen worden als essentieel beschouwd?

 • Dwingende gezinsredenen: bijvoorbeeld een bezoek aan een echtgeno(o)t(e) of partner die niet onder hetzelfde dak woont, of reizen in het kader van co-ouderschap, een huwelijk of uitvaart van een verwant.
 • Humanitaire redenen: bijvoorbeeld om medische redenen, om een oudere persoon te helpen…
 • Verplaatsingen om professionele redenen of studiegerelateerd verplaatsingen.
 • Verplaatsingen van grensbewoners in het kader van het dagelijks leven: een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; een reis naar een aangrenzend land door een inwoner van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden.
 • Andere dringende redenen, bijvoorbeeld zorg dragen voor een dier of in het kader van een verhuizing.

Wat gebeurt er als u voor een langere periode in het buitenland moet blijven (> 90 dagen)?

Als u van plan bent om voor een langere periode in het buitenland te blijven (> 90 opeenvolgende dagen), kan u altijd een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf.

Komt DVV Assistance tussen als u in het buitenland ziek wordt door COVID-19?

Als u op reis vertrekt naar een land of regio die Belgische reizigers toelaat of als u op reis vertrekt naar een land of regio die Belgische reizigers verbiedt maar u kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat, , kan u op uw bijstandsverzekering DVV Assistance rekenen als u COVID-19 oploopt:

 • vergoeding van uw medische kosten in het buitenland tot 12.500 euro
 • organisatie en vergoeding van de heen- en terugreis van een familielid en de vergoeding van verblijfskosten voor maximaal 65 euro/dag gedurende maximaal 5 dagen als u alleen reist en gehospitaliseerd wordt voor minstens 5 dagen
 • organisatie en vergoeding van uw repatriëring (als uw gezondheidstoestand dat vereist)

Als u op reis vertrekt naar een land of regio die Belgische reizigers verbiedt en u kan niet bewijzen dat het om een essentiële reis gaat, ben u niet gedekt door uw DVV Assistance.

Vergoedt DVV Assistance de extra kosten om langer in het buitenland te blijven als u niet ziek bent maar in quarantaine moet blijven?

Als u op reis bent en niet naar België terug kan omdat u in quarantaine bent geplaatst, dan zijn de kosten voor een verlengd verblijf niet gedekt door DVV Assistance.

Waar vindt u officiële info over Covid-19?

De federale overheid heeft alle informatie over het coronavirus verzameld op www.info-coronavirus.be. Hou zeker ook het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in de gaten. 

Met DVV Assistance bent u goed verzekerd

Wil u intekenen op DVV Assistance of hebt u nog vragen over onze reisbijstandsverzekering? Uw DVV-consulent helpt u graag.

Goed om te weten

DVV Assistance is een bijstandsverzekering die wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt.  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

 Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat u kennis neemt van deze documenten.

De bijstandsverzekering DVV Assistance is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Gepubliceerd op 23/04/2021

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent