• MyDVV

Reizen

Het coronavirus en de reisbijstand van DVV: hoe zit het?

DVV Assistance en het coronavirus

Bent u van plan om naar het buitenland te reizen en wil u weten hoe het zit met de reisbijstandsverzekering DVV Assistance? We raden u ten stelligste aan om voor uw vertrek de adviezen en maatregelen te bekijken die op dat moment van kracht zijn, want dat kan een invloed hebben op de bijstand waarop u aanspraak kan maken met DVV Assistance.

Van 27/01/21  tot 1 maart zijn enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan. Daarvoor moet u een verklaring op eer invullen. Meer info vindt u op www.info-coronavirus.be/nl.

Hoe weet ik of ik gedekt ben?

Voor niet-essentiële reizen hebt u in geen geval recht op de prestaties van uw bijstandscontract.

Als u echter kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat, dan kan u rekenen op onze bijstandsverzekering voor medische bijstand en voor technische bijstand (voertuig) in dat land (voor zover deze waarborgen zijn onderschreven en binnen de grenzen van de geografische dekking van de polis). Vragen om bijstand in het kader van COVID-19 zijn in dat geval ook gedekt.

Welke reizen worden als essentieel beschouwd?

  • Dwingende gezinsredenen: bijvoorbeeld een bezoek aan een echtgeno(o)t(e) of partner die niet onder hetzelfde dak woont, of reizen in het kader van co-ouderschap, een huwelijk of uitvaart van een verwant.
  • Humanitaire redenen: bijvoorbeeld om medische redenen, om een oudere persoon te helpen…
  • Verplaatsingen om professionele redenen of studiegerelateerd verplaatsingen.
  • Verplaatsingen van grensbewoners in het kader van het dagelijks leven: een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; een reis naar een aangrenzend land door een inwoner van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden.
  • Andere dringende redenen, bijvoorbeeld zorg dragen voor een dier of in het kader van een verhuizing.

Wat gebeurt er als u voor een langere periode in het buitenland moet blijven (> 90 dagen)?

Als u van plan bent om voor een langere periode in het buitenland te blijven (> 90 opeenvolgende dagen), kan u altijd een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf, maar alleen als het gaat om een essentiële reis.

Bent u momenteel in het buitenland (u bent dus vertrokken voor deze nieuwe maatregel op 27/01/2021 in werking trad)?

In dat geval kan u genieten van alle waarborgen van uw bijstandspolis, ook als u bijstand vraagt in het kader van COVID-19.

Als u voor een langere periode in het buitenland wil blijven (> 90 opeenvolgende dagen), kan u altijd een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf (voor zover u al voor 27/1/21 in het buitenland was, de aard van de reis (essentieel of niet-essentieel) is dan niet van tel).

Komt DVV Assistance tussen als u in het buitenland ziek wordt door COVID-19?

Als u kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat of als u België verlaten hebt voor 27 januari 2021 kan u op uw bijstandsverzekering DVV Assistance rekenen als u COVID-19 oploopt:

  • vergoeding van uw medische kosten in het buitenland tot 12.500 euro
  • organisatie en vergoeding van de heen- en terugreis van een familielid en de vergoeding van verblijfskosten voor maximaal 65 euro/dag gedurende maximaal 5 dagen als u alleen reist en gehospitaliseerd wordt voor minstens 5 dagen
  • organisatie en vergoeding van uw repatriëring (als uw gezondheidstoestand dat vereist)

Vergoedt DVV Assistance de extra kosten om langer in het buitenland te blijven als u niet ziek bent maar in quarantaine moet blijven?

Als u op reis bent en niet naar België terug kan omdat u in quarantaine bent geplaatst, dan zijn de kosten voor een verlengd verblijf niet gedekt door DVV Assistance.

Waar vindt u officiële info over Covid-19?

De federale overheid heeft alle informatie over het coronavirus verzameld op www.info-coronavirus.be. Hou zeker ook het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in de gaten. 

Met DVV Assistance bent u goed verzekerd

Wil u intekenen op DVV Assistance of hebt u nog vragen over onze reisbijstandsverzekering? Uw DVV-consulent helpt u graag.

Goed om te weten

DVV Assistance is een bijstandsverzekering die wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt.  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

 Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat u kennis neemt van deze documenten.

De bijstandsverzekering DVV Assistance is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Gepubliceerd op 05/02/2021

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent