• MyDVV

Vraag betalingsuitstel voor uw verzekeringspremie

In deze bewogen tijd staat DVV meer dan ooit aan uw zijde om u te steunen in uw professionele activiteit. Daarom willen we er vandaag alles aan doen om de druk op uw cashflow helpen verlichten en u optimaal te blijven beschermen.

De verzekeringssector, solidair met u

De Belgische verzekeraars die lid zijn van Assuralia hebben samen besloten om via nieuwe maatregelen de ondernemers te steunen die moeilijkheden ondervinden door Covid-19. Dat door hen onder bepaalde voorwaarden toe te staan om de betaling van hun verzekeringspremie uit te stellen of op te splitsen.

En DVV gaat nog verder

Moest u tijdelijk uw manier van werken aanpassen, bijvoorbeeld omdat u bij mensen thuis moest beginnen leveren of omdat al uw medewerkers van thuis uit werken? Wij passen ons ook aan: we verzekeren u vanaf nu zonder meerpremie.

Hebt u meer ademruimte nodig? Vraag uitstel voor uw premies

U kan onder bepaalde voorwaarden* betalingsuitstel vragen voor uw premies voor niet-levensverzekeringen tot 30 juni 2021, en toch blijven profiteren van de talloze dekkingen van uw verzekeringspolissen. Op het einde van die periode zal u dan gevraagd worden om deze premies achteraf te betalen.

Hoe vraagt u betalingsuitstel aan?

Contacteer gewoon uw consulent. Hij zal u zeggen wat u precies moet doen en hij zal zelf ook het nodige doen om uw betalingsuitstel toe te passen.

*Op welke voorwaarden kan u uw premiebetaling uitstellen?

U kan betalingsuitstel vragen voor uw verzekeringspremie indien u als onderneming, zelfstandige of vereniging zonder winstoogmerk (hierna de ‘entiteit’ genoemd), voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

  • Uw entiteit heeft betalingsmoeilijkheden door de Covid-19-crisis:
    • ofwel is uw omzet of activiteit gedaald of zal ze dalen;
    • ofwel doet u volledig of gedeeltelijk een beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid;
    • ofwel heeft de overheid u verplicht om uw entiteit te sluiten in het kader van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19.
  • Uw entiteit heeft een vaste vestiging in België.
  • Op 1 september 2020 had uw entiteit geen betalingsachterstand voor de belastingen of de socialezekerheidsbijdragen. Of uw entiteit had op 30 september 2020 een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen voor de belastingen of de socialezekerheidsbijdragen. Het betalingsuitstel (bijvoorbeeld btw, socialezekerheidsbijdragen) dat wordt toegekend in het kader van de steunmaatregelen rond Covid-19 wordt niet beschouwd als een betalingsachterstand.
  • Uw entiteit betaalde al haar verzekeringspremies binnen de periode van 12 maanden die voorafgingen aan 31 augustus 2020 (het betalingsuitstel dat wordt toegekend in het kader van de Covid-19-crisis, wordt niet beschouwd als een wanbetaling).

Gepubliceerd op 18/01/2021

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent