• MyDVV

Wat als ik in het ziekenhuis beland?

Hospitalisatieverzekering

Kan ik een beroep doen op mijn hospitalisatieverzekering wanneer ik ziek word door het coronavirus?

Als u gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting, dan kan u een beroep doen op uw hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de bijzondere en algemene voorwaarden.

Indien uw verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en u ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, dan zullen we bij een hospitalisatie als gevolg van een coronabesmetting tussenkomen, zoals bepaald in de algemene voorwaarden.

Als ik een test laat afnemen om te controleren of ik positief test op het coronavirus, wordt deze dan terugbetaald?

In het kader van de ambulante verzekering: Ja, uw test wordt terugbetaald op voorwaarde dat de test werd voorgeschreven door een arts én erkend wordt door het RIZIV.

In het kader van de hospitalisatieverzekering: Ja, uw test wordt terugbetaald op voorwaarde dat de test werd afgenomen naar aanleiding van een ziekenhuisopname, de test werd voorgeschreven door een arts en erkend wordt door het RIZIV.

Worden mijn medische kosten (geneesmiddelen, medische en paramedische erelonen, medische analyses,…) vergoed als gevolg van een besmetting met het coronavirus?

 1. Worden mondmaskers, handschoenen en/of handgel terugbetaald als ik positief test op het coronavirus?
  Ja, uw medische kosten worden vergoed indien ze voorgeschreven worden door een arts, voor zover de medische kosten opgenomen werden in de nomenclatuur van het RIZIV en op voorwaarde dat het materiaal en de geneesmiddelen enkel verkrijgbaar zijn in de apotheek. Maar uw persoonlijke  aankoop van mondmaskers, handschoenen en/of handgel vallen daar helaas niet onder en zullen bijgevolg niet terugbetaald worden.
 2. Worden kopieën van facturen verbonden aan ziekenhuisopnamen geaccepteerd als bewijs voor een terugbetalingsaanvraag?
  Ja, onze diensten aanvaarden gescande kopieën van facturen die per e-mail worden verstuurd met het oog op de opbouw van een dossier voor de terugbetaling van ziekenhuisvergoedingen.
 3. Als ik vermoed besmet te zijn met het coronavirus, kan ik dan telefonisch beroep doen op medisch personeel om een diagnose te stellen?
  In het kader van de ambulante verzekering: Voorlopig zijn telefonische raadplegingen uitsluitend mogelijk in geval van een vermoeden van het coronavirus. Het medisch personeel rekent hier normaal gezien geen ereloon voor aan. De raadpleging dient wel gevolgd te worden door een opname in het ziekenhuis.

  In het kader van de hospitalisatieverzekering
  : Ook naar aanleiding van een ziekenhuisopname zijn voorlopig telefonische raadplegingen uitsluitend mogelijk in geval van een vermoeden van het coronavirus. Het medisch personeel rekent hier normaalgezien geen ereloon voor aan.

Mijn partner heeft een hospitalisatieverzekering. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. De rest van het gezin heeft geen hospitalisatieverzekering en zijn ook niet opgenomen in de verzekering van mijn partner. Kunnen wij toch gebruik maken van zijn hospitalisatieverzekering, als hij ons zou besmetten met het coronavirus?

Aangezien u en andere gezinsleden geen hospitalisatieverzekering hebben en niet gedekt zijn door de hospitalisatieverzekering van uw partner, kunt u geen beroep doen op de hospitalisatieverzekering van uw partner.

Heb ik nog steeds recht op mijn privé-kamer vanwege de stormloop op de ziekenhuizen als gevolg van het coronavirus?

Vanuit verzekeringsoogpunt heeft u nog steeds recht op een eenpersoonskamer. Door bijzondere omstandigheden kan het ziekenhuis anders beslissen.   

Goed om te weten

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de hospitalisatieverzekering die op aanvraag verkrijgbaar zijn in uw kantoor van DVV Verzekeringen of op www.dvv.be.

Bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt afgesloten voor een periode van één jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd.

Bijkomende vragen of nood aan persoonlijk advies?

Neem contact op met uw DVV-consulent in uw buurt. Die helpt u graag verder.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent