• MyDVV

Wat als ik tijdelijk werkloos ben ?

Gewaarborgd inkomen verzekering

Als ik tijdelijk technisch werkloos ben (gedeeltelijk of volledig), word ik dan vergoed door mijn aanvullende verzekering bij verlies van werk?

Nee, uw aanvullende verzekering ‘inkomstenverlies’ is enkel geldig bij verlies van werk door ontslag. Dus niet bij een tijdelijke of technische werkloosheid.

Ik kan niet gaan werken omdat ik ziek ben door het coronavirus. Heb ik recht op mijn gewaarborgd inkomen?

Heeft u een contract ‘ Gewaarborgd Inkomen’ afgesloten en bent u besmet met Covid-19, dan kan u een beroep doen op de waarborg en vragen om de rente te storten op voorwaarde dat de in het contract vermelde voorwaarden vervuld zijn. Het recht op uitkeringen vangt aan wanneer de contractuele wachttijd is verstreken.

Bent u niet ziek maar wordt u enkel in quarantaine geplaatst, dan kan u geen beroep doen op die waarborg, omdat de onmogelijkheid om u beroep uit te oefenen niet gelinkt is aan het feit dat u ziek bent.

Ik kan niet gaan werken – ook niet van thuis uit (gezien de aard van het werk of gezien geen technische uitrusting) – omdat ik thuis in quarantaine ben, zonder ziek te zijn (bv. uit voorzorg omdat ik uit een getroffen gebied kom of in contact ben geweest met zieke personen). Heb ik in dit geval recht op een gewaarborgd inkomen?

Als u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ziekte, in dit geval een coronabesmetting, dan bent u gedekt door uw verzekering gewaarborgd inkomen, zoals voorzien in de dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt immers niet uitgesloten. U dient wel eerst een wachttijd te doorlopen (vaak 30 of 60 dagen) vooraleer u een beroep kan doen op deze uitkering, zoals bepaald in de bijzondere en algemene voorwaarden van uw verzekering.

Wanneer u preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, dan kan u helaas geen beroep doen op uw verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is verzekerd.

Goed om te weten

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de waarborg ‘Gewaarborgd inkomen’ verzekering op aanvraag verkrijgbaar zijn in uw kantoor van DVV verzekeringen of op www.dvv.be.

Bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt afgesloten voor een periode van één jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd.

Bijkomende vragen of nood aan persoonlijk advies? Neem contact op met uw DVV-consulent. Die helpt u graag verder.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent