• MyDVV

DVV verzekeringen Wedstrijd ‘Spandoekenkunst’

Wedstrijdreglement

1. Algemeen

1.1   Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de DVV verzekeringen Wedstrijd “Spandoekenkunst” (hierna genoemd: ”de DVV Wedstrijd”), georganiseerd in het kader van de DVV verzekeringen Trofee cyclocross.
De DVV Wedstrijd wordt georganiseerd door Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV verzekeringen”, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 (hierna genoemd: "DVV").
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.

1.2   De DVV Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen:

 1. van 18 jaar of ouder;
 2. die in België woont; en
 3. die in het bezit is van een geldige identiteitskaart.

2. De DVV Wedstrijd

2.1.   De DVV Wedstrijd loopt van 2 oktober 2019 tot en met 14 januari 2020 23.59 uur (hierna aangeduid als: 'de Wedstrijdperiode').

2.2.   Om deel te nemen aan de DVV Wedstrijd dient de deelnemer het meest originele antwoord te geven op een vraag gesteld in één van de 6 oproepen die DVV via een Facebookpost plaatst in het kader van de verschillende manches van de DVV verzekeringen Trofee cyclocross 2019-2020.

2.3.   De DVV Wedstrijd wordt via de volgende communicatiekanalen gecommuniceerd: via Facebook en via posters in DVV kantoren.

2.4.   De prijzen zijn:

 • Hoofdprijs:  een gepersonaliseerd spandoek + 5 tickets (hierna genoemd “de Hoofdprijs”);
 • 2e tot en met 20e prijs: per manche 19 maal een pakket van 5 toegangstickets voor de manche waarop de wedstrijdpost betrekking heeft, te winnen;

2.5.   Een deelnemer kan één keer een hoofdprijs winnen tijdens de ganse wedstrijdperiode;
Tijdens de wedstrijdperiode kan een deelnemer één keer per manche een pakket van 5 toegangstickets winnen. Vanaf twee deelnames per manche worden alle deelnames nietig verklaard.

2.6.   De manches van de DVV verzekeringen Trofee cyclocross 2019-2020 zijn de volgende:

 • 01/11/2019 de Koppenbergcross te Oudenaarde
 • 17/11/2019 de VIO Flandriencross te Hamme
 • 30/11/2019 de CAPS Urban Cross te Kortrijk
 • 14/12/2019 de Hotondcross te Ronse
 • 27/12/2019 de Azencross te Loenhout
 • 01/01/2020 de GP Sven Nys te Baal
 • 05/01/2020 de Brussels Universities Cyclocross te Brussel
 • 08/02/2020 de Krawatencross te Lille

3. Toekenning prijzen

3.1.   Gedurende de Wedstrijdperiode dienen de deelnemers het meest originele antwoord te geven op de gestelde vraag in de Facebookpost.

 • Een jury zal per manche de meest originele antwoorden op de wedstrijdvraag selecteren als winnaars.
 • Het meest originele antwoord wint de Hoofdprijs;
 • De 19 andere meest originele antwoorden winnen een pakket van 5 toegangstickets voor de manche waarop de wedstrijdpost betrekking heeft;
 • Er geldt een beperking van één deelname per persoon per manche;
 • Een deelnemer kan slechts één keer een hoofdprijs winnen tijdens de ganse wedstrijdperiode.
 • Tijdens de wedstrijdperiode kan een deelnemer één keer per manche een pakketje van 5 tickets winnen.
 • Vanaf twee deelnames per manche worden alle deelnames nietig verklaard.

3.2.   Het is mogelijk dat consulenten van DVV de wedstrijdpost op hun eigen Facebook delen.  

3.3.   Zo spoedig mogelijk worden de winnaars na elke periode waarop kon worden deelgenomen, door de jury uit de deelnemers gekozen.

3.4.   De winnaar van de Hoofdprijs  zal worden gecontacteerd met de vraag zijn of haar e-mailadres, telefoonnummer en thuisadres te bezorgen binnen de 2 werkdagen.

3.5.   De overige 19 winnaars zullen worden gecontacteerd met de vraag hun e-mailadres te bezorgen binnen de 2 werkdagen. 

3.6.   Indien de benodigde gegevens, zoals vermeld in 3.4 en 3.5, niet bezorgd zijn binnen de 2 werkdagen, mag DVV de prijs toekennen aan een andere deelnemer.

3.7.   Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Persoonsgegevens

4.1.    De gegevens die de deelnemer bezorgt aan DVV worden in een bestand opgenomen van DVV. Door zijn/haar deelname gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DVV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.2.   De deelnemer die zich hiertegen verzet, of zijn of haar gegevens wenst aan te passen, kan een email sturen naar: digital@belins.be. DVV zal geen persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.

4.3.   Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV: https://www.dvv.be/wettelijke-informatie/wettelijke-informatie/privacycharter.html

4.4.   De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

4.5.   De deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar persoonsgegevens indien dit nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van deze gegevens te behouden en aan de DVV Wedstrijd te kunnen deelnemen.

4.6.   Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van deelname aan de DVV Wedstrijd. 

5. Disclaimer – aansprakelijkheid – garanties

5.1.   Deelname aan de DVV Wedstrijd geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

5.2.   DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de DVV Wedstrijd, de informatie op de DVV Verzekeringen pagina, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DVV.

5.3.   DVV behoudt zich het recht voor om op haar Facebookpagina elke foto of reactie te verwijderen die racistisch, discriminerend of op een andere manier kwetsend is voor een volk, etnische groepering, religie of persoon. 

5.4.   DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door DVV of aan de DVV Wedstrijd meewerkende partijen, in welke vorm dan ook. Wijzigingen, typ- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

6. Overige bepalingen

6.1.     Dit wedstrijdreglement en overige informatie over de DVV Wedstrijd staan vermeld op de volgende pagina: https://www.dvv.be/over-dvv-verzekeringen/sponsoring/spandoekenkunst.html

6.2.   In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de DVV Wedstrijd, of indien u gedurende de Wedstrijdperiode vaker dan toegelaten aan de DVV Wedstrijd deelneemt, zoals hierboven bepaald, behoudt DVV zich het recht voor om u, zonder nadere opgave van redenen, van deelname aan de DVV Wedstrijd uit te sluiten.

6.3.   Vragen en klachten met betrekking tot de DVV Wedstrijd kunnen worden verzonden naar digital@belins.be.

6.4.   Op de DVV Wedstrijd en dit wedstrijdreglement is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met dit wedstrijdreglement of de DVV Wedstrijd.

Datum opmaak wedstrijdreglement: 13-09-2019

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent