• MyDVV

DVV verzekeringen Trofee “Ticketwedstrijd seizoen 2018-2019”

Wedstrijdreglement

1. Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de “DVV verzekeringen Trofee Ticketwedstrijd seizoen 2018 - 2019” (hierna genoemd: ”de DVV Wedstrijd”). De DVV Wedstrijd wordt georganiseerd door Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV verzekeringen”, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 (hierna genoemd: "DVV"). Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.
1.2 De DVV Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen:
a. van 18 jaar of ouder;
b. die in België woont; en
c. die in het bezit is van een geldige identiteitskaart;
1.3 Een deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de DVV Wedstrijd per manche. Vanaf twee deelnames per manche worden alle deelnames nietig verklaard.

2. De DVV Wedstrijd

2.1 De DVV Wedstrijd loopt van 22 oktober 2018 tot en met 03 februari 2019 23.59 uur (hierna: 'de Wedstrijdperiode').
2.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer het juiste antwoord of meest aansluitende antwoord als snelste te geven op de vraag gesteld in de Facebookpost van de Facebook wedstrijd. Het antwoord dient gegeven te worden als reactie op één van de 8 oproepen die DVV via een Facebookpost plaatst in het kader van elke individuele cross van de DVV verzekeringen Trofee, op de Facebookpagina van DVV verzekeringen.
2.3 De DVV Wedstrijd wordt via de volgende communicatiekanalen gecommuniceerd: Facebook en in de DVV kantoren.
2.4 De deelnemers aan de DVV Wedstrijd kunnen de volgende prijzen winnen: 

  • 5 standaard toegangsticketten voor de Koppenbergcross in Oudenaarde op 1 november 2018. Waarde voor een ticket : 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Jaarmarktcross in Niel op 10 november 2018. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Flandriencros in Hamme op 18 november 2018. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Scheldecross in Antwerpen op 15 december 2018. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Azencross in Loenhout op 28 december 2018. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de GP Sven Nys in Baal op 01 januari 2019. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Brussels Universities Cyclocross in Brussel op 6 januari 2019. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.
  • 5 standaard toegangsticketten voor de Krawatencross in Lille op 09 februari 2019. Waarde voor een ticket : gemiddelde publiekprijs 12 EUR (BTW inbegrepen). Er zullen 25 deelnemers winnen.

2.5 De winnaar van de prijs gaat ermee akkoord dat DVV zijn/haar naam vermeldt in een Facebookpost om de winnaar aan te kondigen.

3. Toekenning prijzen

3.1 Per cyclocrosswedstrijd van de DVV verzekeringen Trofee kunnen deelnemers antwoorden op de oproeppost, geplaatst op de Facebookpagina van DVV verzekeringen. De deelnemers die het correcte of het meest aansluitende antwoord als snelste hebben gegeven worden aangeduid als winnaars van de tickets voor die specifieke cross. Het aantal mogelijke winnaars per cyclocross wedstrijd is beperkt tot 25. Bij ex-aequo zijn het de snelste 25 antwoorden die winnen. 5 extra antwoorden zijn back-up indien winnaars niet tijdig reageren (zie 3.4)
3.2 Het is mogelijk dat consulenten van DVV de post op hun eigen Facebookpagina zullen delen. Belangrijk is dat de deelnemers van de wedstrijd hun reactie met antwoord op de vraag onder de post van DVV verzekeringen zélf zetten, en niet onder de gedeelde post van de consulent. Enkel reacties op de Facebookpost van DVV verzekeringen zelf of posts op de algemene DVV Facebookpagina, tellen mee voor de wedstrijd.
3.3 Zo spoedig mogelijk na de Wedstrijdperiode worden door de jury uit de deelnemers de winnaars bepaald.
3.4 De winnaars krijgen via Facebook een bericht als reactie op zijn/haar inzending. De winnaars krijgen vijf standaard toegangstickets voor de cross waar de Facebookpost van DVV betrekking op had. De winnaar dient binnen de 24h te reageren op de gewonnen prijs en zijn/haar emailadres door te geven. De tickets worden per persoonlijke email opgestuurd als digitaal ticket. De prijs is niet inwisselbaar.
3.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die de deelnemer achterlaat op de DVV Facebookpagina worden in een bestand opgenomen van DVV. Door zijn/haar deelname gaat de deelnemer akkoord metde verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DVV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
4.2 DVV zal geen persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.
4.3 De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
4.4 De deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar persoonsgegevens indien dit nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van deze gegevens te behouden en aan deze DVV Wedstrijd te kunnen deelnemen.
4.5 Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van deelname aan de DVV Wedstrijd.

5. Disclaimer – aansprakelijkheidsbeperkingen – garanties

5.1 DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de DVV Wedstrijd, de informatie op de DVV verzekeringen pagina, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DVV.
5.2 DVV behoudt zich het recht voor om op haar Facebookpagina elke foto of reactie te verwijderen die racistisch, discriminerend of op een andere manier kwetsend is voor een volk, etnische groepering, religie of persoon.
5.3 DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door DVV of aan de DVV Wedstrijd meewerkende partijen, in welke vorm dan ook. Wijzigingen, typ- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

6. Overige bepalingen

6.1 Dit wedstrijdreglement en overige informatie over de DVV Wedstrijd staat vermeld op https://www.dvv.be/content/dam/dvv-site/over-dvv-verzekeringen/sponsoring/cyclocross/tickets2018-2019.pdf of https://www.dvv.be/over-dvv-verzekeringen/sponsoring/ticket2018-2019.html.
6.2 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de DVV Wedstrijd, of indien u vaker dan één keer aan de DVV Wedstrijd deelneemt, behoudt DVV zich het recht voor om u, zonder nadere opgave van redenen, van deelname aan de DVV Wedstrijd uit te sluiten.
6.3 Vragen en klachten met betrekking tot de DVV Wedstrijd kunnen worden verzonden naar digital@belins.be.
6.4 Op de DVV Wedstrijd en dit wedstrijdreglement is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met dit wedstrijdreglement of deze DVV Wedstrijd.

Datum opmaak wedstrijdreglement: 18-10-2018

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent