• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Beleggen

10 fondsen

Bij een levensverzekering tak 23 kies je voor een potentieel hoger rendement via interne beleggingsfondsen. Samen met je DVV-consulent beslis je hoe je je kapitaal spreidt over tien beschikbare fondsen. Deze fondsen hebben elk een ander risico* en assetallocatie. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het risico dat je wilt nemen en je beleggingsdoelstellingen. Je beleggersprofiel is daarvoor het uitgangspunt.

Belangrijk om te weten: de waarde van de interne beleggingsfondsen waarin DVV verzekeringen belegt, kan schommelen omdat het aandelen-, gemengde of obligatiefondsen zijn. De opbrengst van je contract is gekoppeld aan de prestaties van de fondsen die je gekozen hebt. Het financiële risico wordt volledig door jou gedragen.

De 10 fondsen die op 12 Oktober 2022 zullen worden omgezet

  KID Beheersreglement
BI BlackRock Global Funds European A2
KID
Beheersreglement
BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR
KID
Beheersreglement
BI Carmignac Patrimoine A EUR acc KID
Beheersreglement
BI Ethna Aktiv T
KID
Beheersreglement
BI Invesco Global Income Fund
KID
Beheersreglement
BI Capital Group Global Allocation Fund
KID
Beheersreglement
BI R-Co Valor
KID
Beheersreglement
BI Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT
KID
Beheersreglement
BI Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc
KID
Beheersreglement

*De risicoklasse is berekend volgens de SRI-methode of ‘Samenvattende Risico-indicator’. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Voorheen werd de SRRI-methode of “synthetische risico- en opbrengstindicator” gebruikt. De SRRI is berekend overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 583/2010.

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De netto-inventariswaarden van de respectievelijke fondsen hierboven vermeld zijn inclusief de beheersvergoedingen voor het beheer van de fondsen. Bij aan- of verkoop van eenheden moet je rekening houden met instapkosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer je je geld opneemt/afkoopt) eigen aan het verzekeringsproduct.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent