• MyDVV

Kredieten

Betalingsuitstel vragen voor een hypothecaire lening

De federale regering, de Nationale Bank en de banken hebben samen een akkoord bereikt om, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van het hypothecair krediet uit te stellen, zowel in kapitaal als in intresten, voor klanten die financiële moeilijkheden zullen ondervinden tijdens de Covid-19-crisis.

Alle details van dit akkoord zijn te lezen op de site van Febelfin.

Wat moet u doen om betalingsuitstel te krijgen?

 1. Lees de nota van Febelfin en kijk of u aan de voorwaarden voldoet.
 2. Indien ja, neem dan contact op met uw DVV-agent die ook uw kredietmakelaar is.

Herinnering van de voornaamste voorwaarden

Alvorens uw aanvraag in te dienen check een laatste keer of u aan de voorwaarden voldoet:

 1. Uw inkomen is gedaald of weggevallen door de Covid-19-crisis
 2. U heeft een lopend hypothecair krediet voor uw enige woning in België en dit is ook uw hoofdverblijfplaats
 3. Op datum van 1 februari 2020 had u  geen betalingsachterstand op dat hypothecair krediet
 4. Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille is kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Enkele belangrijke aandachtspunten

 • Er worden geen kosten aangerekend tijdens de periode van betalingsuitstel
 • Voor aanvragen tot en met 30 april 2020, kan maximaal 6 maanden, maw tot 31 oktober 2020, betalingsuitstel worden verkregen,.
 • Voor aanvragen na 30 april 2020, start het uitstel de eerstvolgende vervaldag en blijft de einddatum 31 oktober 2020.
 • De duurtijd van de lening wordt verlengd met de uitsteltermijn (maximum 6 maanden).
 • Indien het netto beschikbaar maandinkomen ≤ 1.700euro per gezin dan heeft de klant recht op een uitstel van betaling zonder kapitalisatie van interesten tijdens de periode van uitstel.
  De overige klanten hebben recht op een uitstel van betaling met kapitalisatie van interesten, waardoor hun maandlast na het uitstel licht zal verhogen.

Mogelijke verlenging van het reeds bekomen uitstel tot eind 2020

Het initiële charter liep tot uiterlijk 31 oktober (zie vorig punt). Het charter wordt evenwel verlengd tot 31 december 2020.

Wie reeds betalingsuitstel kreeg toegekend, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien hij/zij, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.

De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020.

Indien u hiervoor in aanmerking komt of meer info wenst, contacteer dan uw DVV-agent die eveneens uw kredietmakelaar is. 

Gepubliceerd op 15/07/2020

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent