• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Combineer uw hypothecair krediet met een renteloze lening voor energierenovatie

Verbeter de energieprestatie van uw nieuwe woning

U staat op het punt een woning of een appartement aan te kopen in Vlaanderen? Het onroerend goed dat u op het oog hebt, heeft echter geen goede energiescore en u zal het moeten renoveren. Geen paniek, als u koopt in 2022, kan u bij DVV verzekeringen een door de Vlaamse regering voorgestelde renteloze renovatielening afsluiten.

Wat is een renteloze energierenovatielening?

De Vlaamse regering heeft een renteloze lening1 uitgewerkt voor nieuwe eigenaars die in 2022 een woning aankopen in Vlaanderen. Het gaat om een hypothecair krediet tot 60.000 euro voor een huis en tot 45.000 euro voor een appartement.

Die lening is bedoeld om de woning energiezuiniger te maken door ze te renoveren of af te breken (om ze daarna weer op te bouwen). Met een EPC-attest kan u bewijzen dat het energielabel beter is dan vóór de renovatie.

En wat is dan de EPC-labelpremie?

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de renteloze renovatiepremie van de Vlaamse regering en is bestemd voor woningen met een niet-optimale energieprestatie:

 • voor huizen met een label E of F
 • voor appartementen met een label D, E of F
Meer info (enkel in het Nederlands)

Hoe gaat dat in zijn werk?

U betaalt elke maand uw krediet af (kapitaal en interest) aan DVV en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalt vervolgens eenmaal per jaar de interest die u ons hebt betaald terug in de vorm van een interestbonificatie2.

Welke bedragen kan u lenen?

Alles hangt af van het type woning dat u koopt en van het energielabel dat u wil behalen.

U koopt een huis?
Label A: u kan tot 60.000 euro renteloos lenen
Label B: u kan tot 45.000 euro renteloos lenen
Label C: u kan tot 30.000 euro renteloos lenen

U koopt een appartement?
Label A: u kan tot 45.000 euro renteloos lenen
Label B: u kan tot 30.000 euro renteloos lenen

Hoeveel bedraagt de maximumlooptijd van de renovatielening?

De maximumlooptijd bedraagt 20 jaar en mag de looptijd van uw hoofdkrediet voor de aankoop van uw huis of appartement niet overschrijden.

Wat zijn de voorwaarden om die renteloze energierenovatielening te verkrijgen?

 • U moet uw woning aankopen in 2022.
 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
 • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor privégebruik.
 • U moet de renovatiewerkzaamheden uitvoeren binnen 5 jaar om in aanmerking te komen voor het energiezuinig EPC-label. Met andere woorden, als uw woning momenteel een EPC-label E of F heeft, moet ze na de renovatie op zijn minst een label C halen. Voor een appartement met een EPC-label D, E of F moet u streven naar op zijn minst een label B. Lees alle voorwaarden  hier (enkel in het Nederlands).

Welke besparingen kan mij dat opleveren?

Voorbeeld: stel dat u 45.000 euro leent op 20 jaar voor een woning met een EPC-label B. Dan bespaart u ongeveer 9.543 euro (op basis van een rente van 2%3). Wacht niet langer om flink wat geld te besparen!
 

Wij helpen u graag voort!

Elk project en elke situatie is natuurlijk anders. Spring eens binnen bij uw DVV-consulent die ook kredietmakelaar is of  zoek er hier een. Hij of zij geeft u graag meer uitleg!

Goed om te weten

 1 Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

2 U bent ervoor verantwoordelijk om aan de voorwaarden van een rentesubsidie te voldoen, en om de kosten die nodig zijn om het energielabel te behalen dat u zich vooropstelt, juist in te schatten.

Als kredietgever kan DVV dus niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat u bijvoorbeeld geen recht zou hebben op de rentesubsidie, als de Vlaamse overheid de rentesubsidie zou terugvorderen of als ze een administratieve geldboete zou opleggen, enz.

3 Berekening gebaseerd op het volgende voorbeeld: een hypothecaire lening van 45.000 euro op 20 jaar aan een rentevoet van 2,00% (0,16516% op maandbasis).

 • Duur van de lening: 240 maanden
 • JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 6,55%*
 • Vaste debetrente: 2,00%
 • Maandelijkse aflossingen: 227,26 euro
 • Aantal maandelijkse aflossingen: 240
 • Terug te betalen bedrag: 76.560,43 euro

* Het JKP omvat:

 • debetrentevoet: 2,00%
 • dossierkost: 500 euro, éénmalig te betalen na aanvaarding van het kredietaanbod
 • brandverzekering: 380 euro, jaarlijks te betalen gedurende de looptijd van het krediet. Deze premie is de gemiddelde premie voor de verzekering als eigenaar tegen de basiswaarborgen.
 • verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: 445 euro, jaarlijks te betalen. Deze premie is de gemiddelde premie bij DVV.
 • BA privéleven ‘familiale’ verzekering:  68,24 euro, jaarlijks te betalen. Dit is de premie voor een gezin (min. 2 personen).
 • schuldsaldoverzekering: 108,16 euro, jaarlijks te betalen gedurende 2/3 van de looptijd van het krediet. Deze premie is indicatief voor een 100% schuldsaldoverzekering aangegaan door een niet-roker van 35 jaar.
 • kosten hypothecaire inschrijving: 2.244 euro, geïnd door de notaris bij het verlijden van de akte. Deze kosten zijn indicatief voor een hypothecaire inschrijving ter waarde van het totaal ontleende bedrag.
 • intercalaire intresten ten belope van 2,48 EUR

Gepubliceerd op 18/05/2021

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent