• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Combineer je hypothecair krediet met een renteloze lening voor energierenovatie

Verbeter de energieprestatie van je nieuwe woning

Je staat op het punt een woning of een appartement aan te kopen in Vlaanderen? Het onroerend goed dat je op het oog hebt, heeft echter geen goede energiescore en je zal het moeten renoveren. Geen paniek, als je koopt in 2022, kan je bij DVV verzekeringen een door de Vlaamse regering voorgestelde renteloze renovatielening afsluiten.

Wat is een renteloze energierenovatielening?

De Vlaamse regering heeft een renteloze lening1 uitgewerkt voor nieuwe eigenaars die in 2022 een woning aankopen in Vlaanderen. Het gaat om een hypothecair krediet tot 60.000 euro voor een huis en tot 45.000 euro voor een appartement.

Die lening is bedoeld om de woning energiezuiniger te maken door ze te renoveren of af te breken (om ze daarna weer op te bouwen). Met een EPC-attest kan je bewijzen dat het energielabel beter is dan vóór de renovatie.

En wat is dan de EPC-labelpremie?

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de renteloze renovatiepremie van de Vlaamse regering en is bestemd voor woningen met een niet-optimale energieprestatie:

 • voor huizen met een label E of F
 • voor appartementen met een label D, E of F

Hoe gaat dat in zijn werk?

Je betaalt elke maand je krediet af (kapitaal en interest) aan DVV en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalt vervolgens eenmaal per jaar de interest die je ons hebt betaald terug in de vorm van een interestbonificatie2.

Welke bedragen kan je lenen?

Alles hangt af van het type woning dat je koopt en van het energielabel dat je wilt behalen.

Je koopt een huis?
Label A: je kan tot 60.000 euro renteloos lenen
Label B: je kan tot 45.000 euro renteloos lenen
Label C: je kan tot 30.000 euro renteloos lenen

Je koopt een appartement?
Label A: je kan tot 45.000 euro renteloos lenen
Label B: je kan tot 30.000 euro renteloos lenen

Hoeveel bedraagt de maximumlooptijd van de renovatielening?

De maximumlooptijd bedraagt twintig jaar en mag de looptijd van je hoofdkrediet voor de aankoop van je huis of appartement niet overschrijden.

Wat zijn de voorwaarden om die renteloze energierenovatielening te verkrijgen?

 • Je moet je woning aankopen in 2022.
 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
 • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor privégebruik.
 • Je moet de renovatiewerkzaamheden uitvoeren binnen vijf jaar om in aanmerking te komen voor het energiezuinig EPC-label. Met andere woorden, als je woning momenteel een EPC-label E of F heeft, moet ze na de renovatie op zijn minst een label C halen. Voor een appartement met een EPC-label D, E of F moet je streven naar op zijn minst een label B. 

Welke besparingen kan mij dat opleveren?

Voorbeeld: stel dat je 45.000 euro leent op twintig jaar voor een woning met een EPC-label B. Dan bespaar je ongeveer 9.543 euro (op basis van een rente van 2%3). Wacht niet langer om flink wat geld te besparen!
 

Wij helpen je graag voort!

Elk project en elke situatie is natuurlijk anders. Spring eens binnen bij je DVV-consulent die ook kredietmakelaar is of zoek er hier een. Hij of zij geeft je graag meer uitleg!

Goed om te weten

 1 Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier.

2 Je bent ervoor verantwoordelijk om aan de voorwaarden van een rentesubsidie te voldoen, en om de kosten die nodig zijn om het energielabel te behalen dat je zelf vooropstelt, juist in te schatten.

Als kredietgever kan DVV dus niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat je bijvoorbeeld geen recht zou hebben op de rentesubsidie, als de Vlaamse overheid de rentesubsidie zou terugvorderen of als ze een administratieve geldboete zou opleggen, enz.

3 Berekening gebaseerd op het volgende voorbeeld: een hypothecaire lening van 45.000 euro op twintig jaar aan een rentevoet van 2,00% (0,16516% op maandbasis).

 • Duur van de lening: 240 maanden
 • JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 6,55%*
 • Vaste debetrente: 2,00%
 • Maandelijkse aflossingen: 227,26 euro
 • Aantal maandelijkse aflossingen: 240
 • Terug te betalen bedrag: 76.560,43 euro

* Het JKP omvat:

 • debetrentevoet: 2,00%
 • dossierkost: 500 euro, éénmalig te betalen na aanvaarding van het kredietaanbod
 • brandverzekering: 380 euro, jaarlijks te betalen gedurende de looptijd van het krediet. Deze premie is de gemiddelde premie voor de verzekering als eigenaar tegen de basiswaarborgen.
 • verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: 445 euro, jaarlijks te betalen. Deze premie is de gemiddelde premie bij DVV.
 • BA privéleven ‘familiale’ verzekering:  68,24 euro, jaarlijks te betalen. Dit is de premie voor een gezin (min. 2 personen).
 • schuldsaldoverzekering: 108,16 euro, jaarlijks te betalen gedurende 2/3 van de looptijd van het krediet. Deze premie is indicatief voor een 100% schuldsaldoverzekering aangegaan door een niet-roker van 35 jaar.
 • kosten hypothecaire inschrijving: 2.244 euro, geïnd door de notaris bij het verlijden van de akte. Deze kosten zijn indicatief voor een hypothecaire inschrijving ter waarde van het totaal ontleende bedrag.
 • intercalaire intresten ten belope van 2,48 EUR

Gepubliceerd op 18/05/2021

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent