• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Hypothecair krediet: steunmaatregelen naar aanleiding van de hoge energieprijzen

De hoge energieprijzen leggen een grote druk op de financiële situatie van veel gezinnen. In dit onzekere klimaat willen we je dan ook zo goed mogelijk bijstaan en samen zoeken naar een gepaste oplossing voor je situatie.

Een van de maatregelen die we nemen om deze financiële druk te verminderen voor particulieren is een betalingsuitstel voor woonkredieten.

Betalingsuitstel van je woonkrediet

Word je financieel getroffen door de energiecrisis? Dan kan je een kapitaalfranchise aanvragen om de aflossingen van het kapitaal van je woonkrediet uit te stellen. Zo krijg je de nodige zuurstof om doorheen deze periode te geraken.

Wat houdt dit uitstel in?

 • Gedurende twaalf maanden hoef je geen kapitaalaflossingen te doen. De interesten blijven wel verschuldigd.
 • De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Je zal dus twaalf maanden langer terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
 • We rekenen geen dossier- of administratiekosten aan.

Wie heeft er recht op?

Je kan een betalingsuitstel van je woonkrediet aanvragen wanneer je als kredietnemer(s) aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. Je betalingsuitstel betreft het woonkrediet voor de financiering van je hoofdverblijfplaats, gelegen in België op het moment van de aanvraag
 2. Je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille is samengeteld minder dan 10.000 euro (uitgezonderd pensioensparen)
 3. Je had op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het woonkrediet waarvoor je betalingsuitstel vraagt
 4. Je hebt een lopend of aangevraagd afbetalingsplan bij je energieleverancier

Hoe uitstel van betaling aanvragen?

Voldoe je aan de bovengenoemde toekenningsvoorwaarden? Neem dan contact op met je DVV-kredietmakelaar.

Wat zijn de nodige documenten?

Voor je aanvraag zal je enkele documenten moeten voorleggen aan je DVV-kredietmakelaar:

 • Een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier.
 • Een verklaring op eer dat je betalingsmoeilijkheden ondervindt door de oplopende energiefactuur en dat je totaal roerend vermogen minder dan 10.000 euro bedraagt. Deze verklaring ligt ter beschikking bij je DVV-kredietmakelaar.
 • Een inkomensbewijs per kredietnemer:
  • Voor loontrekkenden: je drie laatste loonfiches en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten.
  • Voor zelfstandigen: bewijs van inkomen van 2021 en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten.

Goed om te weten

Deze uitstelregeling kan worden toegekend in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, en dat voor 12 maanden. We rekenen hiervoor geen dossier- of administratiekosten aan.

Het uitstel kan enkel worden toegekend voor toekomstige schulden. Tijdens de periode van het betalingsuitstel moet je geen kapitaal aflossen, maar de interesten blijven wel verschuldigd. Na de periode van uitstel hernemen de betalingen aan de oorspronkelijke maandlast. De looptijd van het krediet wordt dus verlengd met de periode van het betalingsuitstel (twaalf maanden). Het uitstel en de nieuwe einddatum van het krediet worden geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Impact voor je DVV schuldsaldoverzekering
Je DVV-overlijdensdekking zal het openstaande saldo van je gewijzigde hypothecaire lening volgen, volgens de modaliteiten die je bij onderschrijving hebt gekozen en dit met ongewijzigde premies.

Fiscale gevolgen
Het betalingsuitstel impliceert dat de bedragen ook niet worden opgenomen in de fiscale attesten, wat een impact kan hebben op de bedragen die in het inkomstenjaar 2022, 2023 en/of 2024 in aanmerking komen voor een eventueel belastingvoordeel in het kader van woonkredieten.

Ook de maandlasten die je betaalt in de periode van verlenging (na de oorspronkelijke looptijd van het krediet) zullen voor woningen gelegen in het Vlaams of Waals Gewest niet (onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale wetgeving) in aanmerking komen voor een eventueel belastingvoordeel. Voor woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen die maandlasten wel in aanmerking voor een belastingvoordeel.

Kom je niet in aanmerking voor deze energiemaatregel?

Ondervind je betalingsproblemen maar kom je niet in aanmerking voor betalingsuitstel? Dan bekijken we graag samen met je andere oplossingen voor je specifieke situatie.

Contacteer je DVV-kredietmakelaar voor meer informatie.

Gepubliceerd op 27/09/2022

Enkele nuttige tips

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent