• MyDVV

Overlijden

Uw gezin beschermd bij overlijden

Tijdelijke overlijdensverzekering

Waarborgen van een tijdelijke overlijdensverzekering

Een tijdelijke overlijdensverzekering is een verzekering die u afsluit om tijdelijk uw gezin te beschermen tegen de gevolgen van overlijden. Door die extra indekking voor een specifieke periode vermijdt uw gezin financiële moeilijkheden als u er plots niet meer bent. Uw nabestaanden ontvangen dan de afgesproken som als u binnen die tijd overlijdt.

Wanneer is een tijdelijke overlijdensverzekering interessant?

 • Uw gezin is (mede) afhankelijk van uw inkomsten om de huidige levensstandaard voort te zetten. U wil dat uw gezin ook na uw overlijden het leven kan voortzetten.
 • Uw partner beslist om zijn of haar carrière tijdelijk op pauze te zetten. Jullie hebben nog lopende leningen en u wil uw partner beschermen als u zou overlijden. 
 • U hebt studerende kinderen. De financiële gevolgen zouden desastreus zijn als u wegvalt. Als u een overlijdensverzekering neemt tot uw kinderen afgestudeerd zijn, is uw gezin veilig.
 • U hebt beslist om een schenking te doen zonder langs te gaan bij een notaris. Een tijdelijke overlijdensverzekering kan dan de eventuele successierechten dekken als u plots overlijdt.

Mooi meegenomen: breng de premies in uw belastingaangifte in als langetermijn- of pensioensparen en u kan tot 30% terugkrijgen als belastingvermindering.  

Aanvullende waarborgen

Voor nog meer financiële zekerheid kan u de tijdelijke overlijdensverzekering met een meerprijs uitbreiden met de volgende keuzewaarborgen:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: u krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Kosten:
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen:
U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen:
Niet gedekt
zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Goed om te weten:

 • De tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk de voorwaarden  en de informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisicopremievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.

 

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent