• MyDVV

Extra dekking – Woningverzekering Cocoon

Krijg een extra vergoeding uitbetaald voor bijkomende kosten en ongemakken na een schadegeval

Optie Onrechtstreekse verliezen

Extra kosten na een schadegeval gedekt

Gratis in combinatie met andere verzekeringen*

10% meer schadevergoedingSchade aan uw woning? Zorg voor een compensatie van uw extra kosten

Als u een schadegeval hebt in uw woningverzekering, dan hebt u vaak een pak extra kosten en heel wat ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan een dag extra verlof nemen, telefoontjes doen om alles te regelen, achter prijsoffertes aanhollen, een paar weken met een opengebroken vloer zitten, een paar dagen zonder warm water, een opslagplaats voor spullen die u nog kan redden…. Voor die gevallen is er de optie Onrechtstreekse verliezen bij de woningverzekering Cocoon.

Wat dekt de optie Onrechtstreekse verliezen?

Met deze optie vergoeden we uw bijkomende verliezen, kosten en nadelen na een schadegeval. Uw schadevergoeding wordt dan met 10% verhoogd (na aftrek vrijstelling), met een maximum van 10.643,18 euro. 

*Goed om te weten: als u een woningverzekering, autoverzekering én familiale verzekering hebt bij DVV verzekeringen is de optie Onrechtstreekse verliezen gratis.

Uitsluitingen en beperkingen

  • De optie Onrechtstreekse verliezen is niet van toepassing in geval van diefstal en aansprakelijkheid.
  • Voor de berekening van deze aanvullende vergoeding komen de schadevergoedingen uitgekeerd uit hoofde van de waarborguitbreidingen verhaal van derden, verhaal van huurders (of gebruikers) of schatterskosten niet in aanmerking.

Franchise

  • Bij Cocoon bedraagt de franchise 263.84 euro (januari 2020).
  • De vermelde bedragen zijn diegene geldig op januari 2020 en worden maandelijks gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De optie Onrechtstreekse verliezen is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent