• MyDVV

Extra dekking – Woningverzekering Cocoon

Uw rechten verdedigd in het kader van uw woningverzekering

Optie rechtsbijstand

Juridische ondersteuning voor schade bij u of bij anderen

Terugbetaling van erelonen en kosten, ook in het buitenland

Terugbetaling van kosten gemaakt in het kader van een gerechtelijke procedureSchade aan uw woning? Met de optie Rechtsbijstand kan u rekenen op juridische hulp

Stel dat een auto door uw voortuin tot tegen uw gevel is gebotst en u uw schade wil terugbetaald krijgen. Of dat door werken aan uw woning uw buurman u onterecht voor schade aansprakelijk acht en u geholpen en verdedigd wil worden. Met de optie Rechtsbijstand bij Cocoon kan u in die gevallen rekenen op onze juridische bijstand.

Wat dekt de optie Rechtsbijstand?

 • We verdedigen uw rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om een schadevergoeding te krijgen voor de herstelling van schade aan uw eigendommen (tot 25.000 euro).
 • We waarborgen uw strafrechtelijke verdediging als u vervolgd wordt als gevolg van een schadegeval.
 • We dekken het onvermogen van aansprakelijke personen (tot 7500 euro) in het kader van de waarborg verhaal indien de aansprakelijke persoon geïdentificeerd is en zijn onvermogen vastgesteld is (niet van toepassing bij diefstal en terrorisme).
 • We verzekeren de strafrechtelijke borgstelling (tot 12.500 euro) van plaatselijke overheden in het buitenland naar aanleiding van een schadegeval dat verzekerd kan worden in een andere waarborg van deze polis. Uw advocaat of expert mag u vrij kiezen.

Welke kosten worden vergoed?

Dankzij de optie Rechtsbijstand betalen wij de volgende kosten rechtstreeks (zonder dat u ze moet voorschieten):

 • kosten en erelonen van de advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder
 •  kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, die u ten laste worden gelegd
 • kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel
 • reis- en verblijfkosten als uw persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is
 • kosten voor een verzoek tot genade of eerherstel als het initiële geschil door ons geregeld werd en u op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift nog bij ons verzekerd bent

Uitsluitingen en beperkingen

 • De waarborgen stafrechtelijke verdediging en strafrechtelijke borgstelling kunnen niet ingeroepen worden voor schade met betrekking tot daden van terrorisme.
 • De volgende kosten worden niet gedekt:
  · straffen, geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef en drugsopsporingstest
  · kosten en erelonen die u voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald hebt, tenzij ze gerechtvaardigd zijn
  · kosten en erelonen van een procedure voor een internationaal of supranationaal gerechtshof of een procedure voor het Hof van Cassatie indien het belang van het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder dan 1.250,00 euro bedraagt

Franchise

 • Bij Cocoon bedraagt de franchise 263.84 euro (januari 2020).
 • De vermelde bedragen zijn diegene geldig op januari 2020 en worden maandelijks gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De optie Rechtsbijstand is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent