• MyDVV

Wonen

Woonkrediet en verzekeringen in 1 pakket

Immo-Pack

Waarborgen van het Immo-Pack

Het Immo-Pack bundelt een woonkrediet met belangrijke verzekeringen voor uw woonproject. Kiest u voor uw verzekeringen liever een andere verzekeraar? Dat kan, maar dan geniet u niet van dezelfde gunstige tarieven voor het DVV-krediet. Deze gunstige tarieven zijn dan ook voorwaardelijk.

Woonkrediet
Moet u een variabele of een vaste rentevoet kiezen? En wat is voor u de juiste looptijd? Op basis van hun jarenlange ervaring en hun expertise helpen onze kredietmakelaars u de juiste keuzes maken. U kan trouwens in uw woonkrediet ook formules met een vaste en variabele rente combineren. Belangrijk: dankzij het Immo-Pack bent u zeker dat u een voorkeurrentevoet krijgt. Alle informatie vindt u in de prospectus en tarieffiche of bij de kredietmakelaar die ook verzekeringsconsulent is.

Woningverzekering
De woningverzekering Cocoon komt tussen voor schade aan uw thuis door bijvoorbeeld:

  • brand of blikseminslag
  • storm, hagel, sneeuw en ijsdruk
  • water 
  • glasbreuk 
  • natuurramp

Schuldsaldoverzekering
Bij overlijden zal de schuldsaldoverzekering het openstaande deel van uw woonkrediet (het ‘schuldsaldo’) betalen. Uw partner of erfgenamen moeten dan de maandelijkse aflossingen niet meer doen. Zo bent u zeker dat ze ook dan in de gezinswoning kunnen blijven.

Aanvullende verzekeringen

Voor nog meer financiële zekerheid breidt u het Immo-Pack uit met extra verzekeringen:

  • verzekering Lichamelijke Ongevallen bij Tijdelijke werken: als u gaat (ver)bouwen of verhuizen, zal deze verzekering alle lichamelijke letsels dekken van u, uw vrienden of familie die vrijwillig bij u helpen.
  • verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s: als er iets verkeerd gaat op uw bouwwerf vergoedt uw verzekering de schade. Zelfs zonder dat moet onderzocht worden wie aansprakelijk is! Zo vermijdt u vertragingen omdat de werken moeten stil liggen tot er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden.
Hoe werkt hypotheekoverdracht?
Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt, kan u uw woonkrediet overzetten van de ene woning naar de andere. 
Hoe kan ik mijn woning verkopen als mijn hypotheek nog loopt?
Als u uw woning verkoopt en de hypotheek nog loopt, kan u die lening vervroegd terugbetalen. U betaalt daarvoor een vergoeding van 3 maanden intrest. Bij volledige vervroegde terugbetaling wordt deze herbeleggingsvergoeding berekend op het kapitaalsaldo dat nog open staat op het ogenblik van de terugbetaling, tegen dezelfde rentevoet als die van het krediet.
 Is een wederopname van het uitstaande krediet mogelijk? 

Als u in een later stadium een extra kapitaal wenst (bijvoorbeeld om bij te bouwen of te verbouwen), vraagt u gewoon een wederopname van het uitstaande krediet voor het bedrag dat u hebt afgelost of vervroegd hebt terugbetaald in de loop van het krediet. Een wederopname van het uitstaande krediet moet ten minste 6.200 euro bedragen en mag niet na de einddatum van de kredietopening vallen. Een wederopname moet opnieuw aanvaard worden door DVV verzekeringen.

Uitsluitingen en beperkingen

  • De woningverzekering Cocoon dekt glasbreuk van led-, lcd- en plasmaschermen tot 3.309,62 euro. Schade aan reclameborden of andere voorwerpen die buiten liggen zoals speelgoed of trampolines betalen we niet terug. Schade door water dat binnendringt via deuren, vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw betalen we niet terug. Schade aan uw tuin of tuinhuis betalen we niet terug.
  • Niet gedekt door de schuldsaldoverzekering zijn onder meer overlijden door alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
  • De vermelde limietbedragen zijn van december 2017 en gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten
De maximale looptijd van een woonkrediet bedraagt 30 jaar. Er is geen minimumduur, maar om fiscale redenen leent u het best voor een minimumduur van 10 jaar.

U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet. De woningverzekering Cocoon wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bekijk voor informatie over de limieten en uitsluitingen:

Of ga langs bij een kredietmakelaar die ook DVV-verzekeringsconsulent is. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent