• MyDVV

Burgerlijke Aansprakelijkheid

De verzekering BA Bestuurder beschermt uw privévermogen bij beheersfouten

BA Bestuurder

Bij beheersfouten in de uitvoering van de functie als bestuurder

Beschermd tegen alle schadevorderingen

Met Rechtbijstand en nalatigheid

Beheersfouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van de functie van bestuurder hebben steeds vaker gevolgen

Bestuurders nemen soms verkeerde beslissingen, geven onjuiste adviezen of maken fouten. Soms hebben die ongewenste gevolgen en stelt een klant, leverancier of zakenpartner u aansprakelijk voor beheersfouten of nalatigheden. U bent als bestuurder persoonlijk aansprakelijk en er kan tegen u een vordering worden ingesteld. Uw privévermogen kan hierbij in het gedrang komen. De laatste jaren loopt het aantal claims voor beheersfouten of nalatigheden tegen bestuurders sterk op. Reden te meer om u hiertegen te beschermen. 

Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor beheersfouten of nalatigheden?

'Bestuurder' heeft als statuut een zeer grote reikwijdte. Het betreft om vroegere, huidige en toekomstige voorzitters van een Raad van Bestuur maar ook om afgevaardigd-bestuurders, bestuurders als natuurlijke personen of rechtspersonen. Ze hebben de functie van algemeen directeur, zaakvoerders of feitelijk bestuurder. Maar ook erfgenamen of echtgenoten kunnen aansprakelijk zijn voor de fouten van hun erflater of echtgenoot als bestuurder .

De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Bestuurder beschermt u tegen de financiële gevolgen opname

Stel, u wordt als bestuurder of leidende aangestelde aansprakelijk gesteld voor een beheersfout of nalatigheid. Dat kan door een vennootschap of vzw zijn maar ook door de RSZ of fiscus. U krijgt een administratieve, strafrechtelijk of civiele vordering. Zonder verzekering moet u uit uw eigen vermogen de schade vergoeden. Met een BA Bestuurder neemt deze verzekering de schadeloosstelling op zich. 

5 redenen om de BA-verzekering Bestuurder van DVV verzekeringen te kiezen

Geruststelling. 
U hebt geen privérisico voor p beheersfouten of nalatigheden. De verzekering BA Bestuurder draagt de kosten.

Op maat.
U bepaalt zelf de hoogte van het risicobedrag dat u wilt verzekeren

Compleet.
Naast de schadeloosstelling van claims is er de vergoeding van de juridische kosten 

Verlengde verzekeringstermijn.
Maakte u de beheersfout tijdens de verzekeringsperiode en er is nadien geen andere geldige verzekering? Dan bent tot 36 tot 60 maanden nadien verzekerd.

Professioneel advies.
Uw DVV-consulent maakt een voorstel dat perfect beantwoordt aan uw situatie en voorkeuren.  

Ook gerechtskosten zijn gedekt

De BA Bestuurder neemt ook andere kosten op zich. U mag vrij uw raadsman kiezen en alle verdedigingskosten worden vergoed.

Een verzekering volledig op maat van uw situatie

Niet elke bestuurder wil voor dezelfde bedragen verzekerd zijn. Daarom stemt uw DVV-consulent uw BA Bestuurder af op uw persoonlijke wensen. Hierdoor bepaalt u zelf de hoogte van uw premie. Uiteraard kunt u uw BA Bestuurder steeds wijzigen zodat u op elk moment de juiste dekking hebt.

Ook raadzaam voor bestuurders van een vzw

Steeds vaker krijgen bestuurders van een vzw te maken met schadeclaims door een beheersfout of nalatigheid. Bekleedt u zo'n functie, vraag dan zeker advies aan uw DVV-consulent wat voor u de beste oplossing is. 

Uitsluitingen en beperkingen

De BA Bestuurder dekt alles wat niet expliciet is uitgesloten in de bijzondere en algemene voorwaarden. Deze uitsluitingen zijn overigens erg beperkt en vanzelfsprekend. 

De waarborgen gelden niet bij fraude en oplichting, opzettelijke fouten zoals moedwillig misbruik en voor boetes. 

Ook lichamelijke schade en schade aan voorwerpen is niet gedekt net zoals delicten in verband met pensioenspaarplannen zoals inbreuken op de regelgeving inzake aanvullende pensioentoezeggingen  of  employee benefits. Vraag uw DVV-consulent zeker om een toelichting.  

Hebt nog vragen? Lees de informatieve fiche.

Goed om te weten

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder.

Wij adviseren u om voor de ondertekening aandachtig onderstaande documenten door te nemen: 

  • het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) (+ link)
  • de informatieve fiche (+link)

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen.  

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de informatie op dvv.be. 

Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurder is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van DVV, een merk en een handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent