• Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

Hoe begint u met een preventieplan?

Uw verzekeraar heeft waarschijnlijk al met u gesproken over de noodzaak van een preventieplan. De bedoeling van dit plan is risico’s te analyseren om uw medewerkers en uw vermogen zo goed mogelijk te beschermen. Maar waar te beginnen? Volg onderstaande gids! 

Het doel van het preventieplan?

In het preventieplan, dat wordt onderhandeld of opgelegd door de verzekeraar, wordt omschreven welke risicofactoren er gepaard gaan met uw bedrijfsactiviteiten en welke preventiemaatregelen er nodig zijn om deze risico’s uit te schakelen of te beheersen. Het doel van het preventieplan bestaat erin om:

 • zoveel mogelijk schadegevallen te vermijden
 • de ernst te beperken van de schadegevallen die zich toch nog voordoen. 

De basisprincipes van het preventieplan

Het preventieplan vertrekt vanuit de risicoanalyse. Hiermee identificeert, beoordeelt en rangschikt u de risico’s van uw bedrijf en activiteiten. De aard van de risico’s vormt de ruggengraat van uw preventieplan. Dit plan is dus afhankelijk van  de aanwezige infrastructuur en uw  bedrijfsactiviteiten.

Afhankelijk van het bedrijfsprofiel bestaan er verschillende risico’s in heel uiteenlopende domeinen. Dit gaat over 'brand en aanverwante risico's, arbeidsongevallen, aansprakelijkheidsrisico’s, diefstal, elektronische risico's, cyberaanvallen, machinebreuk, exploitatieverlies enzovoort.

De risicoanalyse is noodzakelijk om deze risico’s te identificeren en om de juiste preventie- en beschermingsmaatregelen te omschrijven die nadien moeten geïmplementeerd worden. Deze maatregelen zijn erop gericht om de frequentie en de ernst van mogelijke schadegevallen te laten afnemen. Denk bijvoorbeeld aan een rookverbod dat bedoeld is om te vermijden dat sigaretten een brandgevaar vormen of het compartimenteren van een gebouw zodat een brand zich niet verspreidt. 

De inhoud van het preventieplan

Het preventieplan bevat technische, materiële, organisatorische en andere maatregelen die u inzet om risico’s te vermijden en te beperken.

We illustreren dit met een voorbeeld rond het brandrisico. Hier moeten preventiemaatregelen het mogelijk maken om:

 • te voorkomen dat de voorwaarden voor een vuurdriehoek vervuld zijn. Dit wil zeggen, de gelijktijdige aanwezigheid van brandstof, zuurstof en een energiebron.
 • brand te signaleren en bestrijden met actieve maatregelen zoals automatische branddetectie, automatische blusinstallaties, het sluiten van brandwerende deuren enzovoort.  
 • de uitbreiding van een brand te vermijden door passieve maatregelen zoals het compartimenteren van lokalen door middel van brandwerende deuren en muren, enzovoort.

In het preventieplan worden de preventieclausules en uitvoeringsmodaliteiten opgenomen die door de verzekeraar opgelegd worden. Indien nodig kan er ook een tijdspanne aan toegevoegd worden waarbinnen je preventiemaatregelen moet invoeren.

Zo ontstaan er 3 klassen van preventieclausules:

 • Klasse A: verplicht en onmiddellijk oplossen
 • Klasse B: verplicht en oplossen voor de aangegeven datum
 • Klasse P: reeds uitgevoerde preventiemaatregelen (in orde) die moeten gehandhaafd worden gezien hun permanente karakter

Staat uw preventieplan nog niet helemaal op punt? Hebt  u vragen met betrekking tot preventie en bescherming op het werk? Doe beroep op de expertise van uw DVV-consulent.

Vindt u dit artikel interessant? Lees meer op KMO Insider

Gepubliceerd op 25/05/2020

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent