• Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioen en bescherming

Laat het RIZIV uw pensioen opbouwen

Sociaal voordeel van het RIZIV: doe uw voordeel

Wist u dat sommige geconventioneerde (para)medische beroepen kunnen genieten van een sociaal voordeel? Het RIZIV stort dan een jaarlijkse bijdrage in een pensioencontract zoals het sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Het RIZIV bouwt dus elk jaar een aanvullend pensioen voor u op, bovenop het pensioen dat u zelf opbouwt via een sociaal VAPZ.

Wie heeft recht op het sociaal voordeel van het RIZIV?

In principe moet u aan verschillende voorwaarden voldoen om te genieten van dit sociaal statuut. Enkele voorbeelden:

 • arts, kinesist, logopedist, tandarts, apotheker of verpleegkundige zijn
 • toegetreden zijn tot het huidige akkoord voor uw beroep
 • een RIZIV-nummer hebben
 • een minimale activiteitsdrempel bereikt hebben

Consulteer de gedetailleerde voorwaarden per (para)medisch beroep de website van het RIZIV.

Hoeveel bedraagt dit voordeel?

Het bedrag van de premies verandert elk jaar en hangt af van verschillende factoren, zoals het uitgeoefende beroep. Enkele voorbeelden van jaarpremies voor 2020:

 • voor een arts: tussen 2376,40 en 5037,70 euro
 • voor een kinesist: tussen 1518,64 en 2684,74 euro
 • voor een logopedist: tussen 1293,67 en 2668,18 euro
 • voor een verpleegkundige: 539,03 euro

Waarvoor dienen de door het RIZIV betaalde premies?

De premies worden gestort in een sociaal VAPZ-contract:

 • 10% van de premie wordt gebruikt voor een solidariteitsluik dat beperkte waarborgen biedt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals bescherming van uw pensioen via premievrijstelling en een aanvullend inkomen dankzij het gewaarborgd inkomen.
 • De resterende 90% wordt gebruikt om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

De premies worden belegd tegen een variabele rentevoet, die per storting gegarandeerd is voor de volledige initiële duur van het contract. Na afloop van het contract, dus bij uw wettelijk pensioen, ontvangt u een aanvullend pensioenkapitaal, dankzij de stortingen door het RIZIV.

Welke andere mogelijkheden zijn er om een aanvullend pensioen op te bouwen?

Als zelfstandige blijft het (sociaal) VAPZ met eigen stortingen het meest interessante pensioenproduct. U spaart voor uw pensioen en geniet tegelijk van een mooi fiscaal voordeel. De premies die u zelf stort in het (sociaal) VAPZ worden voor uw personenbelasting immers beschouwd als sociale bijdragen. Het maximaal aftrekbare bedrag van uw VAPZ is beperkt en wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2022 is dat maximaal 3.447,62 euro op jaarbasis voor het gewone VAPZ en 3.966,67 voor het sociaal VAPZ.

Hebt u de mogelijkheid om meer te sparen dan het wettelijk maximum van het VAPZ? Dan raden we u aan om uw VAPZ aan te vullen met persoonlijk pensioensparen, een IPT (Individuele Pensioentoezegging) als u een vennootschap hebt of een POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) als u zelfstandige bent zonder vennootschap.

Denk aan DVV voor uw VAPZ RIZIV

Wil u uw aanvullend pensioen verhogen via het RIZIV? Dat kan makkelijk met DVV! Praat erover met uw DVV-consulent, zij of hij helpt u graag.

Weet ook dat u als (al dan niet geconventioneerde) zorgverlener een (al dan niet sociaal) VAPZ kan onderschrijven met eigen stortingen bij DVV. Dit kan gecombineerd worden met het VAPZ RIZIV. U betaalt uw eigen pensioenpremies en geniet van een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60%. Vraag advies aan uw DVV-consulent.

Gepubliceerd op 05/04/2022

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent