• MyDVV

Pensioen

Vastgoed kopen aan zee of een zwembad bouwen met uw pensioenverzekering? Het kan!

Financier uw onroerend goed via uw pensioenverzekering

Hebt u ook al gedroomd van een verblijf in het buitenland , of misschien een zwembad? Deze dromen lijken soms onbereikbaar.  Maar hebt u al eens gedacht aan deze te verwezenlijken dankzij een aanvullende pensioenverzekering afgesloten in het kader van uw beroepsactiviteit?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), een Groepsverzekering of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)? Super, u denkt inderdaad beter nu al aan later!

Maar wist u dat u de prestaties in die polissen onder bepaalde voorwaarden kan gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen? Zo haalt u nu al voordeel uit wat u spaart voor later!

U hebt verschillende mogelijkheden:

1. Uw aanvullende pensioenverzekeringscontract als onderpand

Als u vastgoed koopt en een krediet afsluit, dan moet de kredietgever zeker zijn dat er voldoende waarborgen zijn voor de toekenning van het krediet. Meestal is dat via een hypotheek. Maar er zijn ook andere oplossingen! De kredietgever kan bijvoorbeeld de reserve van uw aanvullende pensioenverzekering aanvaarden als onderpand. Dat wordt ook het ‘in pandgeving van de pensioenrechten’ van een contract genoemd. Meestal zal de kredietgever rekening houden met de eindbelasting om de reële waarde van de reserve en dus de waarde van de waarborg via uw aanvullende pensioenverzekering te evalueren. 

2. Voorschot op uw aanvullende pensioenverzekeringscontract

Het is ook mogelijk om het kapitaal van uw aanvullende pensioenverzekering te gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan uw droomhuis aan zee of dat zwembad dat u altijd al had willen bouwen. In dat geval wordt uw verzekering niet gebruikt als waarborg voor uw krediet, maar kan u profiteren van het opgebouwde kapitaal, het zogenaamde voorschot, om dit eigendom te verwerven of te verbouwen. Het bedrag zal afhangen van de omvang van uw reserves en van de gekozen voorschotformule.

NB: Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten voor het waarborgen van een lening kunnen enkel worden toegestaan om de verzekerde in staat te stellen op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. Die voorschotten en leningen moeten worden terugbetaald zodra die goederen uit het vermogen van de verzekerde  verdwijnen.
 
Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten zijn ook slechts mogelijk indien het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst in die mogelijkheid voorzien.

DVV is er voor u

Wil u meer informatie of persoonlijk advies over het financieren van uw privévastgoed via uw pensioenverzekering? Praat erover met een DVV-consulent. Zij of hij helpt u graag.

Gepubliceerd op 03/08/2021

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent