• MyDVV

Burgerlijke Aansprakelijkheid

U baat een openbare gelegenheid uit? Vergeet niet de verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid!

Objectieve Aansprakelijkheid

Verplicht voor vele openbare gelegenheden

Kapitaal en vergoeding in lijn met de wettelijke vereiste

Gemoedsrust voor uw activiteit

Een verplichte verzekering die de toekomst van uw activiteit beschermt

U baat een openbare gelegenheid uit zoals een restaurant, hotel, cultuurcentrum of evenementenhal? Dan verplicht de wet u om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten tegen de gevolgen van brand en ontploffing. Als ze uw gebouw treffen, dan neemt deze formule de schadeclaims van uw klanten, bezoekers, bewoners of andere personen voor haar rekening. Anders zou u zelf voor deze kosten opdraaien en komt de toekomst van uw activiteit in gevaar. 

Schade door brand en ontploffing

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV staat in voor de schadeclaims bij brand of ontploffing in uw eigen gebouw en installaties. Maar ook in aanpalende gebouwen getroffen als de oorzaak in uw gebouw of installatie plaatsvindt. Een hele geruststelling omdat deze situatie vaker voorkomt dan u denkt. 

Bent u altijd verantwoordelijk voor de schade?

De wet is daar zeer duidelijk over. Zelfs zonder bewijs van fout kan een tegenpartij u als uitbater aansprakelijk stellen. Daarom is deze verzekering verplicht: anders is de kans reëel dat de toekomst van uw zaak in gevaar komt. 

4 redenen om voor de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV Verzekeringen te kiezen

Zekerheid.
Uw wettelijke verplichting is gedekt: uw schadeclaims worden professioneel door ons behandeld

Gemoedsrust.
Zonder deze verzekering kan de overheid tot sluiting van uw activiteit overgaan of u geen uitbatingsvergunning toekennen

Professionele ondersteuning.
Uw DVV consulent zorgt voor een snelle behandeling van uw schadeclaims

Kwaliteitsvolle opvolging.
DVV schakelt voor uw dossier experts in voor polis- en schadebeheer 

Hoeveel bedragen de vastgelegde vergoedingen?

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid keert drie soorten schadevergoedingen uit 

  • Lichamelijke schade aan derden: tot € 24.000.000
  • Materiële schade aan derden: tot € 7.250.000
  • Immateriële schade aan derden: tot € 1.250.000

Deze bedragen zijn per schadegeval en worden jaarlijks geïndexeerd (basisindex 110,44 van juli 1991 basis 1988). 

Voor wie is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?

De lijst bevat ongeveer 25 categorieën waarvan onderstaande de belangrijkste zijn.

  • Restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
  • Hotels en jeugdherbergen
  • Plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
  • Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
  • Verzorgingsinstellingen en rusthuizen
  • Kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
  • Onderwijsinstellingen

Vraag uw DVV-consulent naar de volledige lijst van uitbaters voor wie de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht is. 

Ook raadzaam voor bestuurders van een vzw

Steeds vaker krijgen bestuurders van een vzw te maken met schadeclaims door een beheersfout of nalatigheid. Bekleedt u zo'n functie, vraag dan zeker advies aan uw DVV-consulent wat voor u de beste oplossing is. 

Uitsluitingen en beperkingen

Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt.

We vergoeden ook materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

Hebt nog vragen? Lees de informatieve fiche

Goed om te weten

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder.

Wij adviseren u om voor de ondertekening aandachtig onderstaande documenten door te nemen: 

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. 

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de informatie op dvv.be.

Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid  is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van DVV, een merk en een handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent