• My DVV

Kan ik mijn reis annuleren?

Reisannulatieverzekering

Annulering van de reis als gevolg van de pandemie

Gezien de huidige wereldwijde pandemie sluiten meer en meer luchthavens hun deuren en landen hun grenzen. Daardoor kan het zijn dat u reis geannuleerd werd. Wat nu? De annulatieverzekering kan hier mogelijk soelaas brengen. 

Oorzaken van annulering

De annulatieverzekering geldt enkel wanneer u annuleert op grond van een van de oorzaken die vermeld staan in het contract, bijvoorbeeld wanneer u of een van andere verzekerden werkelijk ziek is. Elke andere reden (zoals bijvoorbeeld reisangst vanwege de Covid-19-pandemie) kan geen aanleiding geven tot een geldige annulatie.  Het feit dat de Belgische overheid afraadt nog te reizen naar specifieke bestemmingen geeft geen recht op een schadeloosstelling.

Annulering door de organisator of vervoerder

Wij nodigen u uit om contact op te nemen met de reisorganisator, de vervoersmaatschappij en/of de hotelhouder. Zij zijn gebonden aan uitgebreide terugbetalingsverplichtingen. Annuleert de reisorganisator of de luchtvaartmaatschappij, dan moet de organisator of de luchtvaartmaatschappij u terugbetalen of u gratis een andere reis/vlucht aanbieden. Ze moeten u ook een oplossing aanbieden als u vastzit in het buitenland. 

Uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden

Wettelijk gezien kan u uw reis kosteloos opzeggen indien uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden grote gevolgen hebben op de uitvoering van de pakketreis. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een oorlog, andere ernstige veiligheidsproblemen, ernstige risico's voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld de uitbraak van een ernstige ziekte op de plaats van bestemming.  In dat geval heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling door de reisorganisator van de reeds uitgevoerde betalingen.

Boeking met eigen middelen

Indien u met eigen middelen heeft geboekt, zonder tussenkomst van een reisbureau, grijpen wij in indien het evenement in uw contract is opgenomen (bv. bewezen ziekte van een in het contract vermelde persoon).

Goed om te weten

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de reisannulatieverzekering die op aanvraag verkrijgbaar zijn in uw kantoor van DVV Verzekeringen of op www.dvv.be.

Bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt afgesloten voor een periode van één jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd".

Bijkomende vragen of nood aan persoonlijk advies? Neem contact op met 
 uw DVV-consulent. Die helpt u graag verder.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent