• My DVV

DVV Verzekeringen Wedstrijd ‘PASTASUPPORT’

Wedstrijdreglement

1. Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de DVV Verzekeringen Wedstrijd “Pastasupport” (hierna genoemd: ”de DVV Wedstrijd”).  De DVV Wedstrijd wordt georganiseerd door Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV Verzekeringen”, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 (hierna genoemd: "DVV"). Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.
1.2 De DVV Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen:
a. van 18 jaar of ouder;
b. die in België woont; en
c. die in het bezit is van een geldige identiteitskaart;
1.3 Een deelnemer kan één keer deelnemen aan de DVV Wedstrijd per manche. Vanaf twee deelnames per manche worden alle deelnames nietig verklaard.
1.4 De manches van de DVV Verzekeringentrofee 2018-2019 zijn de volgende: 

  • 01/11/2018 de Koppenbergcross te Oudenaarde
  • 10/11/2018 de Jaarmarktcross te Niel
  • 18/11/2018 de Flandriencross te Hamme
  • 15/12/2018 de Scheldecross te Antwerpen
  • 28/12/2018 de Azencross te Loenhout
  • 01/01/2019 de GP Sven Nys te Baal
  • 06/01/2019 de Brussels Universities Cyclocross te Brussel
  • 09/02/2019 de Krawatencross te Lille

2. De DVV Wedstrijd

2.1 De DVV Wedstrijd loopt van 19 oktober 2018 tot en met 09 februari 2019 23.59 uur (hierna aangeduid als: 'de Wedstrijdperiode').
2.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer via de webapp (toegankelijk op desktop en mobile) http://www.pastasupport.be een selfie van zichzelf te maken volgens de instructies, deze selfie te uploaden, de wedstrijdvraag via de webapp zo creatief mogelijk te beantwoorden en tenslotte een renner te kiezen die de deelnemer van zijn of haar pasta-power wenst te voorzien. Per manche lanceert DVV een Facebookpost die oproept tot deelname. Deelnemen kan door te klikken op een link van de DVV Wedstrijd Facebookpost die de deelnemer leidt naar de webapp http://www.pastasupport.be. De geüploade selfie van de deelnemer op de webapp dient als basis voor de opmaak van het “pastahoofd” van de deelnemer.
2.3 De geüploade selfie zal bijgehouden worden om de perfecte pasfoto te maken voor de pasta.
2.4 De DVV Wedstrijd wordt via de volgende communicatiekanalen gecommuniceerd: via Facebook en posters in DVV kantoren.
2.5 De deelnemer aan de DVV Wedstrijd kan de volgende prijs winnen: Pastasupportdoos met 500 gram eigen pastahoofdjes.
2.6 De winnaar van de prijs gaat ermee akkoord dat DVV zijn/haar naam vermeldt in een Facebookpost om de winnaar aan te kondigen.

3. Toekenning prijzen

3.1 Gedurende de Wedstrijdperiode kunnen deelnemers een selfie posten via de webapp http://www.pastasupport.be met beperking van één deelname per persoon per manche. Een jury zal per manche het meest originele antwoord op de wedstrijdvraag selecteren als winnaar. De winnaar zal een doos met 500 gram van zijn eigen pastahoofdjes ontvangen. Het tweede meest originele antwoord zal gebruikt worden als back-up indien de winnaar, na ontvangst van de bevestigingsemail, niet tijdig zijn of haar adresgegevens bevestigt (zie 3.4)
3.2 Het is mogelijk dat consulenten van DVV de wedstrijdpost op hun eigen Facebook delen. Deze post zal steeds linken naar de webapp http://www.pastasupport.be waar deelgenomen kan worden. De webapp is het enige kanaal waar kan deelgenomen worden.
3.3 Zo spoedig mogelijk worden de winnaars na elke periode waarop kon worden deelgenomen, door de jury uit de deelnemers gekozen.
3.4 De winnaar krijgt per email de bevestiging dat hij of zij gewonnen heeft. De winnaar dient binnen de 4 dagen te reageren op de bevestigingsmail door zijn of haar adresgegevens in te vullen voor het opsturen van de pasta. 
3.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die de deelnemer achterlaat op de webapp http://www.pastasupport.be worden in een bestand opgenomen van DVV. Door zijn/haar deelname gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DVV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door op de wedstrijdpagina expliciet aan te duiden dat DVV de deelnemer later mag contacteren voor commerciële doeleinden, waaronder nieuwe promotionele acties, verklaart de deelnemer zich akkoord dat DVV hem/haar contacteert hieromtrent.
4.2 De deelnemer die zich hiertegen verzet, die zijn of haar gegevens heeft achtergelaten en dergelijke informatie van DVV niet meer wenst, of zijn of haar gegevens wenst aan te passen, kan een email sturen naar: digital@belins.be. DVV zal geen persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.
4.3 De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
4.4 De deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar persoonsgegevens indien dit nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van deze gegevens te behouden en aan deze DVV Wedstrijd te kunnen deelnemen.
4.5 Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van deelname aan de DVV Wedstrijd.

5. Disclaimer – aansprakelijkheidsbeperkingen – garanties

5.1 Deelname aan de DVV Wedstrijd geschiedt op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer verklaart alle nodige toestemmingen te hebben verkregen om de foto te plaatsen en verleent aan DVV alle rechten en toestemmingen om deze foto verder te publiceren, op welke wijze en op welke plaats dan ook.
5.2 DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de DVV Wedstrijd, de informatie op de DVV Verzekeringen pagina, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DVV.
5.3 DVV behoudt zich het recht voor om op haar Facebook- en/of Instagrampagina elke foto of reactie te verwijderen die racistisch, discriminerend of op een andere manier kwetsend is voor een volk, etnische groepering, religie of persoon.
5.4 DVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door DVV of aan de DVV Wedstrijd meewerkende partijen, in welke vorm dan ook. Wijzigingen, typ- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

6. Overige bepalingen

6.1 Dit wedstrijdreglement en overige informatie over de DVV Wedstrijd staan vermeld op de volgende pagina: https://www.dvv.be/content/dam/dvv-site/over-dvvverzekeringen/sponsoring/pastasupport/reglement-pastasupport.pdf of https://www.dvv.be/over-dvv-verzekeringen/sponsoring/pastasupport.html.
6.2 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de DVV Wedstrijd, of indien u gedurende de wedstrijdperiode vaker dan één keer aan de DVV Wedstrijd deelneemt, behoudt DVV zich het recht voor om u, zonder nadere opgave van redenen, van deelname aan de DVV Wedstrijd uit te sluiten.
6.3 Vragen en klachten met betrekking tot de DVV Wedstrijd kunnen worden verzonden naar digital@belins.be.
6.4 Op de DVV Wedstrijd en dit wedstrijdreglement is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met dit wedstrijdreglement of deze DVV Wedstrijd.

Datum opmaak wedstrijdreglement: 18-10-2018

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent