• My DVV

Fiscaal sparen

Fiscaal sparen met potentieel hoger rendement

DVV Life Pension Dynamic (Tak 23)

Kans op meer rendement

Een spaarrekening brengt nog weinig op vandaag. Met een dynamische levensverzekering maakt u kans op een hogere opbrengst.

Fiscaal voordeel

Spaar voor later en betaal nu minder belastingen! 30% van wat u stort, krijgt u namelijk terug in de vorm van een belastingvermindering.

Combineer voor nog meer belastingvoordeel

Via Life Pension Dynamic kan u zowel pensioensparen als langetermijnsparen. Zo krijgt u maximale steun van de fiscus. Hou wel rekening met bepaalde voorwaarden.

Wat is DVV Life Pension Dynamic?

DVV Life Pension Dynamic is een tak 23-levensverzekering waarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering maakt u kans op een hoger rendement, zeker als u uw geld op lange termijn belegt. Weet wel dat het rendement afhangt van een beleggingsfonds en dat uw kapitaal en rendement niet zijn gewaarborgd. Mooi meegenomen: u krijgt een belastingvoordeel van 30% van uw premies.

Wat moet u weten over DVV Life Pension Dynamic?

Met DVV Life Pension Dynamic investeert u in beleggingsfondsen. U kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen.

  Pensioensparen via DVV Life Pension Dynamic Langetermijnsparen via DVV Life Pension Dynamic
Voor wie? U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later. U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren. Vooral interessant als u geen woonkrediet (meer) hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Voor welke leeftijd? 
Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.

Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen (in 2018)? Tot 960 euro (bedrag voor 2018).
Lees meer over de nieuwe overheidsmaatregel voor pensioensparen vanaf 2018.
Tot 2.310 euro, afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen (bedrag voor 2018).
Hoeveel belastingvermindering krijgt u? Tot 288 euro  (bedrag voor 2018). Tot 693 euro (bedrag voor 2018).
Hoe werkt het?

Uw geld wordt belegd in het interne beleggingsfonds BI Pension Plan AXA Multi Funds.

(risicoklasse 4).

U bepaalt samen met uw DVV-consulent de verdeelsleutel tussen 5 interne beleggingsfondsen (op basis van het risico dat u wil nemen):
 • BI BlackRock Global Funds European A2 (risicoklasse 6).
 • BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR (risicoklasse 5).
 • BI Robeco High Yield Bonds DH EUR (risicoklasse 4).
 • BI Carmignac Patrimoine A EUR acc (risicoklasse 4).
 • BI Ethna Aktiv T (risicoklasse 3).
Wat zijn de kosten?


Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,20% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.

Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,35% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.
Wat zijn de risico’s? De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen  of obligaties  zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van het fonds of de fondsen die u gekozen hebt. Het rendement en het kapitaal zijn dus niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.
Meer informatie Financiële informatiefiche pensioensparen via DVV Life Pension Dynamic Financiële informatiefiche langetermijnsparen via DVV Life Pension Dynamic  

Extra bescherming bij overlijden

Als u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan uw nabestaanden. Wil u nog ruimere bescherming? Neem dan de aanvullende waarborg bij overlijden.

Kans op meer rendement

Met een tak 23-belegging hebt u uitzicht op een potentieel hoger rendement. Weet wel dat het niet gegarandeerd is.

0% uitstapkosten

Onder bepaalde voorwaarden  betaalt u niets als u uitstapt. Zo renderen uw spaarcenten nog beter.

Flexibel sparen

Met Life Pension Dynamic spaart u zoals u wil. Hebt u een jaar minder financiële reserve? Dan hoeft u dat jaar geen geld te storten in uw contract. 

EVOLUTIE VAN DE FONDSEN

Raadpleeg hieronder de evolutie van de fondsen sinds de lancering van deze fondsen :

CompartimentDatum startwaardeStartwaardeActuele waardeDatum actuele waarde
BI Pension Plan AXA Multi Funds
Bereken waarde
23/11/2015 250,000 25884310 7/2/2018
Totaal :

Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.
Klik op de legende om curve te tonen/verbergen.


Goed om te weten:

 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 
 • DVV Life Pension Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de beleggingsdoelstellingen, de risico’s (geen kapitaal- en rendementsgarantie), de plaats waarde van de eenheden geraadpleegd kunnen worden, de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen de commerciële fiche, financiële informatiefiche langetermijnsparen, financiële informatiefiche pensioensparen, voorwaarden, het beheersreglement, de tak 23-fondsen  of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product? 

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent