• My DVV

Rechtsbijstand

2 formules voor rechtsbijstand in het verkeer

Vergelijk de 2 formules voor rechtsbijstand bij geschillen in het verkeer

  Optie rechtsbijstand bij uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer
 

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Voor wie Uw verzekering komt tussen als u rechtsbijstand nodig hebt als bestuurder of passagier van uw verzekerde auto of een vervangwagen.  Uw verzekering komt tussen als u rechtsbijstand nodig hebt in het verkeer: als voetganger, fietser, chauffeur van uw auto(’s), passagier op het openbaar vervoer enz.
Voor wat
 • Verkeersgeschillen in verband met de wagen die gedekt is door de autoverzekering
 • Enkel voor privégebruik van de wagen
 • Verkeersgeschillen in verband met alle wagens van het gezin
 • Zowel privé- als professioneel gebruik van de wagen
Uw belangen verdedigd, eventueel tot voor de rechtbank Vrije keuze van advocaat
Tussenkomst in de advieskosten bij negatief advies door een advocaat   50% 100%
Waarborg burgerlijk verhaal
Voorbeeld: er rijdt iemand tegen uw auto en de tegenpartij betwist de raming van de schade
Tot 30.000 euro Tot 75.000 euro
Waarborg burgerlijk verweer
Voorbeeld: u wordt vervolgd omdat u tegen iemand zijn auto zou gereden zijn op een parking 
X Tot 75.000 euro
Waarborg strafrechtelijk verweer
Voorbeeld: u wordt vervolgd voor een verkeersovertreding
Tot 30.000 euro Tot 75.000 euro
Waarborg strafrechtelijke borgstelling
Als een borg moet betalen om voorhechtenis te vermijden
X Tot 15.000 euro of 50.000 euro indien met bankwaarborg
Contractuele geschillen
Voorbeeld: uw garage rekent u buitensporig hoge kosten aan voor een onderhoud
Tot 30.000 euro voor bepaalde contractuele geschillen Tot 75.000 euro
Waarborg voorschot op schadevergoeding X Tot 12.500 euro
Waarborg administratieve bijstand
Voorbeeld: u ontvangt 2 keer een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting
X Tot 12.500 euro
Waarborg insolvabiliteit van de tegenpartij
De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld, maar kan de schadevergoeding niet betalen
Tot 7.500 euro, met een franchise van 250 euro Tot 12.500 euro
Uitsluitingen Onder meer:
 • inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen
 • geschillen inzake parkeren behalve bij strafrechtelijke vervolging (indien misdrijf)
 • verkeersagressie waarbij de verzekerde een actieve rol heeft gespeeld of zich dusdanig heeft gedragen dat dat die agressie heeft uitgelokt
Onder meer:
 • inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen
 • parkeren wanneer het betwiste bedrag maximaal 100 euro bedraagt
 • verkeersagressie waarbij de verzekerde een actieve rol heeft gespeeld of zich dusdanig heeft gedragen dat dat die agressie heeft uitgelokt
  Vraag uw offerte Vraag uw offerte
  Ontdek meer over de autoverzekering burgerlijke Aansprakelijkheid Ontdek meer over Lex.Tra Verkeer

Nog ruimere rechtsbijstand
Wil u niet alleen rechtsbijstand krijgen bij geschillen in het verkeer, maar voor alle geschillen in de privésfeer? Dan neemt u ook Lex.Tra Particulier . U kan dan alle rechtsbijstand schrappen uit uw auto- en familiale verzekering. Zo geniet u van de ruimste rechtsbijstand. 

Goed om te weten

 • We betalen alle kosten om uw rechten te verdedigen als u strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als u schuldig wordt bevonden. Wij verlenen geen bijstand bij schade door deelname aan autowedstrijden of voor parkeerboetes tot 100 euro. Toeristische rally’s zijn dan weer wel verzekerd van rechtsbijstand.
 • Voor de contractuele geschillen geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en de rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer worden afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bekijk voor de kenmerken, het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz. 
  - Autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: voorwaarden en commerciële fiche 
  - Lex.Tra Verkeer: voorwaarden en commerciële fiche 
  - Of ga langs bij een DVV-consulent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

De DVV-Nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent