Verzekering Bedrijfsschade

Uw voordelen:
  • Levensverzekering van uw zaak: ook na grote schade komt uw bedrijfsresultaat niet in gevaar
  • Vaste kosten en lonen van werknemers gedekt
  • Mogelijkheid om ook andere kosten te dekken
  • Vergoeding gedurende 6 tot 18 maanden, volgens uw noden

Waarom een verzekering Bedrijfsschade?

Een schadegeval kan enorme financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten. Tegelijk zijn uw inkomsten veel lager of worden ze zelfs tot nul herleid. Vaak duurt het maanden vooraleer uw activiteiten opnieuw normaal verlopen. Gedurende die tijd kopen uw klanten elders, daalt uw omzet en stapelen uw vaste kosten zich op. Daarbovenop wordt u geconfronteerd met marketingkosten om te zorgen dat uw klanten terugkomen of om nieuwe klanten aan te trekken… Gelukkig kunt u dan rekenen op de verzekering Bedrijfsschade van DVV. Dankzij onze tussenkomst komt uw zaak niet in gevaar en beschikt u over een financiële buffer om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Uw bedrijfsresultaat is kortom verzekerd.

Goed om te weten:

  • Schade aan elektrische toestellen en installaties veroorzaakt door inwerking van elektriciteit is niet gedekt.
  • DVV vergoedt de schade niet aan de centrale besturingsorganen en informatieverwerkingsinstallaties en evenmin aan informatiedragers.
  • Wil u contractuele boetes voor vertraging in de levering of prestaties ook gedekt zien door uw verzekering? Dan moet u ze uitdrukkelijk verzekeren, anders kunnen we niet tussenkomen.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit