Verzekering Bedrijfsschade

Opties van de verzekering Bedrijfsschade van DVV

In sommige gevallen volstaat de vergoeding van de vaste kosten en van het slechtere bedrijfsresultaat niet om uw zaak draaiende te houden. Voor meer zekerheid biedt de verzekering Bedrijfsschade van DVV u bijkomende waarborgen.

Waarborg Lonen

Deze waarborg dekt de lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten. De legale en extralegale bijdragen zijn ook gedekt. Er bestaan 2 formules:

  • Op enkelvoudige basis: de vergoeding wordt vastgelegd op basis van een verhouding tot het omzetverlies (als basis 100% of een andere basis).
  • Op dubbele basis: de vergoeding is vastgelegd volgens 2 percentages:
    • 100% van de te storten lonen gedurende een eerste periode vastgelegd door specifieke voorwaarden
    • lager percentage, ook vastgelegd door specifieke voorwaarden, tijdens de volgende periode

Waarborg Sociale verplichtingen

Bij een schorsing of een stopzetting van de arbeidscontracten voor arbeiders door een schadegeval, garandeert de polis de volgende Sociale verplichtingen:

  • Gewaarborgd weekloon: de lonen die wettelijk verschuldigd zijn gedurende 7 dagen bij technische werkloosheid van arbeiders
  • Opzeggingsvergoedingen wettelijk verschuldigd aan arbeiders

Waarborg Extra kosten

De waarborg Extra kosten dekt onder meer de contractuele boetes voor een laattijdige of niet-uitvoering van bestellingen, bijkomende uren, publiciteit, honoraria van experts van uw keuze...

> Ontdek meer in de algemene voorwaarden van de verzekering Bedrijfsschade

Deel dit